Viso knygų: 743
  el. paštaskodas
  1. IKIMODERNIOS LIETUVOS SMURTO PRIEŠ MOTERIS KONTŪRAI
  2. SMURTAS ŠEIMOJE TARPUKARIO LIETUVOJE (1918–1940)
  „Nėra namų be dūmų“: atlaidžios mamos ir kantrios žmonos
  Smurto šeimoje aplinkybės ir priežastys
  Mirtina meilė: moterų nužudymai
  3. NUO PRIEKABIAVIMO PRIE NUSIKALTIMO: SEKSUALINĖ PRIEVARTA LIETUVOJE 1918–1940 m.
  Seksualinis priekabiavimas
  Teisinis seksualinių nusikaltimų apibrėžimas
  Bendroji seksualinės prievartos charakteristika
  Seksualinio smurto vykdytojai: karių tarpukario Lietuvoje atvejis
  Seksualinių nusikaltimų prevencijos idėjos
  4. MOTERIS – VYRO, KARO IR OKUPACINIŲ JĖGŲ SMURTO AUKA (1940–1953)
  5. SMURTAS PRIEŠ MOTERĮ SOVIETMEČIU: PRIELAIDOS, FAKTORIAI, KRIMINALIZAVIMAS
  Lyčių vaidmenys ir šeimos institutas
  Reprodukcija ir vaikų auginimas
  Seksualumas ir sovietinis puritonizmas
  Moterų organizacijos ir teisių gynimas
  Piktnaudžiavimas alkoholiu kaip smurto veiksnys
  Sovietinė nusikaltimo sampratos specifika ir viešasis socialinių negerovių diskursas
  Sovietinis kriminalizavimo procesas ir smurtas prieš moteris
  6. SMURTO PRIEŠ MOTERĮ FORMOS SOVIETMEČIU (1953–1990)
  „Palietė taip, kaip iki šiol dar nebuvo lietęs“: sovietinio pažado išlaisvinti moterį iš smurto šeimoje likimas
  Smurto šeimoje aukos, aplinkybės, paplitimas, baudžiamasis persekiojimas
  Seksualinis smurto vaizdinys: kultūrinės normos ir viešasis diskursas
  Giminaitės, kaimynės ir atsitiktinės praeivės – seksualinio smurto auka baudžiamajame procese
  IŠVADOS
  SUMMARY
  ŠALTINIAI IR LITERATŪRA
  Šaltiniai
  Nepublikuoti šaltiniai
  Publikuoti šaltiniai
  Proginiai, informaciniai leidiniai, mokslo darbai
  Memuarai ir dienoraščiai
  Periodinė spauda ir dokumentika
  Statistiniai duomenys
  Literatūra
  Internetiniai šaltiniai

  „Pati kalta?“ Smurto prieš moteris istorija XX a. Lietuvoje