Viso knygų: 762
  el. paštaskodas
  Metodika
  Rezultatai
  1. Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių miškuose auginamų svetimų medžių rūšių paplitimo, ūkinės naudos, invazyvumo analizė
  1.1. Invazyvumo samprata
  1.2. Kaip ES šalys traktuoja svetimų medžių rūšių įtaką ekosistemoms
  1.3. Svetimų medžių rūšių pranašumai miškininkystėje
  1.4. Ūkinė nauda
  2. Lietuvos ir kitų ES šalių miškuose auginamų svetimų medžių rūšių paplitimas
  3. Svetimų medžių rūšių veisimo galimybės ir apribojimai ES šalių miškuose
  4. Svetimų medžių rūšių, augančių Lietuvos miškuose, paplitimo analizė
  4.1. Svetimų spygliuočių medžių rūšių paplitimas
  4.2. Svetimų lapuočių medžių rūšių paplitimas
  5. Medžių rūšių, peržengiančių natūralizacijos barjerą, invaziškumas
  6. Svetimų medžių rūšių medynų produktyvumas
  7. Potencialios svetimų sumedėjusių augalų rūšių naudos miškų ūkiui vertinimas
  Išvados
  Literatūra

  Svetimų medžių rūšių auginimo galimybės ir apribojimai Lietuvos ir Europos Sąjungos šalių miškuose