Viso knygų: 762
  el. paštaskodas
  2. SAVIVALDYBIŲ BENDRADARBIAVIMAS: TEORINĖ SĄVOKA AR VEIKSMINGA PRAKTIKA?
  2.1. TEORINĖ SAVIVALDYBIŲ BENDRADARBIAVIMO SAMPRATA
  2.1.1. Teritoriniai bendradarbiavimo veiksniai: formos, iniciatyvos ir paskatos
  2.1.2. Savivaldybių bendradarbiavimo formos ir paslaugų teikimas
  2.1.3. Bendradarbiavimo poveikis ir rezultatai
  2.1.4. Bendradarbiavimas ir viešosios paslaugos: atskirų Europos šalių patirtis
  Skyriaus apibendrinimas
  2.2. SAVIVALDYBIŲ BENDRADARBIAVIMO FORMŲ ĮVAIROVĖ:
  2.2.1. Įžvalgos dėl savivaldybių bendradarbiavimo motyvų ir rezultatų
  2.2.2. Vietos valdžia ir savivaldybių bendradarbiavimo formos Lenkijoje
  2.2.3. Pagrindinės savivaldybių bendradarbiavimo sritys
  2.2.4. Savivaldybių bendradarbiavimo motyvai ir pasekmės
  2.2.5. Savivaldybių bendradarbiavimo rezultatus lemiantys veiksniai
  Skyriaus apibendrinimas
  3. LIETUVOS SAVIVALDYBIŲ BENDRADARBIAVIMO PATIRTIS: KONTEKSTAS, VEIKSNIAI, PASLAUGOS
  3.1. TEISINĖ DISKUSIJA DĖL SAVIVALDYBIŲ BENDRADARBIAVIMO
  Įvadas
  3.1.1. Savivaldybių viešosios paslaugos sąvokos apibrėžimai ir teikimo organizavimas LR įstatymuose
  3.1.2. Savivaldybių paslaugų teikėjai ir viešojo ir privataus sektoriaus bendradarbiavimas
  3.1.3. Ar galime rasti savivaldybių bendradarbiavimo strateginiuose dokumentuose?
  Skyriaus apibendrinimas
  3.2. KODĖL LIETUVOS SAVIVALDYBĖS (NE)BENDRADARBIAUJA TEIKDAMOS VIEŠĄSIAS PASLAUGAS: APRIBOJIMŲ, GALIMYBIŲ IR KONTEKSTO ANALIZĖ
  3.2.1. Konceptualūs įrankiai aiškinantis savivaldybių (ne)bendradarbiavimo priežastis: ar tai tinka Lietuvai?
  3.2.2. Lietuvos savivaldybių bendradarbiavimui nepalankios sąlygos
  Skyriaus apibendrinimas
  3.3. Istorinis palikimas ir valstybės reguliuojamas bendradarbiavimas
  3.3.1. Postsovietinio bendradarbiavimo tinklai komunalinių paslaugų srityje
  3.3.2. Valstybės reformomis „žemyn nuleistas“ bendradarbiavimas: pagrindinės iniciatyvos
  Skyriaus apibendrinimas
  4. SAVIVALDYBIŲ BENDRADARBIAVIMO TYRIMAS: GALIOS SANTYKIAI, INICIATYVOS IR PRAKTIKOS
  4.1. Tyrimo metodologiniai aspektai: kaip tirti savivaldybių bendradarbiavimą?
  4.1.1. Kiekybinės apklausos metodologija
  4.1.2. Kokybinio savivaldybių bendradarbiavimo atskiruose teikiamų paslaugų sektoriuose tyrimo pagrindimas
  4.2. SAVIVALDYBIŲ BENDRADARBIAVIMO PRIEŽASTYS,
  4.2.1. Kodėl savivaldybės bendradarbiauja? Teoriniai aspektai
  4.2.2. Tyrimo metodologinės pastabos
  4.2.3. Kas skatina savivaldybes bendradarbiauti: problemos suvokimas ir teritorija
  4.2.4. Bendras rezultatų suvokimas kaip bendradarbiavimo veiksnys
  4.2.5. Išorinių institucinių veiksnių įtaka
  4.2.6. Partnerių galios santykiai ir organizacija
  Skyriaus apibendrinimas
  4.3. SAVIVALDYBIŲ BENDRADARBIAVIMO REZULTATAI IR NAUDA
  4.3.1. Savivaldybių bendradarbiavimo nauda
  4.3.2. Bendradarbiavimo naudos sklaida ir adresatai
  4.3.3. Lietuvos savivaldybių bendradarbiavimo nauda
  4.3.4. Bendradarbiavimo naudos apskrities mastu problematika
  4.3.5. Savivaldybių bendradarbiavimo simbiozės formos
  Skyriaus apibendrinimas
  4.4. TARPSAVIVALDYBINIO BENDRADARBIAVIMO VYSTYMO GALIMYBĖS: VIEŠASIS INTERESAS IR GYVENTOJŲ ĮSITRAUKIMAS Į PASLAUGŲ TEIKIMO ORGANIZAVIMĄ
  4.4.1. Savivaldybių bendradarbiavimas ir gyventojų vaidmuo ieškant tinklinės valdysenos galimybių
  4.4.2. Metodologinės pastabos
  4.4.3. Savivaldybių bendradarbiavimui įtakos turinčių veikėjų vertinimas: ar galima prognozuoti bendradarbiavimo naudą viešajam interesui?
  4.4.4. Gyventojų įsitraukimo į savivaldybių bendradarbiavimą vertinimas
  Skyriaus apibendrinimas
  5. APIBENDRINIMAS IR REKOMENDACIJOS: AR GALIMAS VIETOS TINKLINIS VALDYMAS LIETUVOJE?
  Summary
  LITERATŪRA
  TEISĖS AKTAI
  PRIEDAS
  APIE AUTORIUS

  Savivaldybių bendradarbiavimas Lietuvoje: formos, galimybės, vizijos