Viso knygų: 762
  el. paštaskodas
  2. Tiriamąjį projektą apibūdinančios dalys
  Darbo viršelis ir pavadinimas
  Santrauka
  Tiriamojo projekto turinys
  3. Tiriamojo projekto įvado rengimas
  Tyrimo parametrų metodologinė refleksija
  4. Teorinės projekto dalies rengimas
  Pasirengimas literatūros analizei
  Bibliografinių kortelių metodas
  Chronologinės-teminės literatūros analizės metodas
  Autorinės-teminės literatūros analizės metodas
  Literatūros šaltinių turinio analizė ir sisteminimas
  Turinio sisteminimo technika
  Turinio („content“) analizė
  Tiriamojo projekto paskaitomumas (teksto komunikatyvumas)
  Žymenų ir jungčių technika
  Citavimas tiriamajame projekte
  Nuosaikumas vertinant ir kritikuojant kitų autorių tyrimus
  Kiti mokslinio rašymo stilistikos ypatumai ir rekomendacijos
  5. Metodinė darbo dalis
  Epistemologija, metodologija, tyrimo metodika ir tyrimo metodai
  Kas yra žinios?
  Kaip gaunamos žinios?
  Ką žmonės gali žinoti?
  Tyrimo verifikacija metodinėje dalyje
  Tyrimo metodika
  Dalyviai (tiriamieji), empirinio tyrimo objektai
  Duomenų šaltiniai
  Procedūros
  6. Tiriamoji darbo dalis
  Nuosaikumas ir sąlygiškumas
  Teorinių nuostatų pliuralizmas
  Lentelių naudojimas pagrindiniame tekste
  Lentelių komentavimas
  Kokybinių tyrimų rezultatų vaizdavimas lentelėse
  Paveikslų pristatymas ir aptarimas tekste
  Pagrindiniai paveikslų tipai
  7. Darbo išvados
  8. Literatūros aprašas
  Literatūros citavimas tekste
  Literatūros sąrašо pateikimas
  Tradicinių literatūros šaltinių aprašas
  Modernių informacijos šaltinių aprašas
  Elektroninių laikmenų aprašo sudėtinės dalys
  9. Apipavidalinimas, formatavimas, archyvavimas
  Puslapio formatavimas
  Teksto formatavimas
  Tyrimo medžiagos archyvavimas ir eksponavimas elektroninėmis priemonėmis
  Lentelės ir jų apipavidalinimas
  Paveikslų formavimas ir pateikimas
  Apibendrinimas
  Literatūra

  Tiriamųjų projektų rašymo pagrindai: metodologinis požiūris