Viso knygų: 701
  el. paštaskodas
  I skyrius
  Kai kurie vilniaus kalvarijų kryžiaus kelio istorijos aspektai
  II skyrius
  Vilniaus kalvarijų kryžiaus kelio vadovų turinio sandaros kilmė, raida ir kaita
  1. Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio vadovų istoriografija
  2. Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio vadovų informacinė medžiaga
  2.1. Apeigos ir apeiginiai papročiai: ištakos, raida ir kaita
  2.1.1. Apeigų kilmė
  2.1.2. Apeiginių papročių ištakos
  3. Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio vadovų maldynų maldos
  3.1. Maldų literatūrinių tekstų kilmė
  4. Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio vadovų giesmynų giesmės
  5. Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio giesmynų giesmės
  6. Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio giesmynų ir vadovų giesmynų giesmių kilmė
  6.1. Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio vadovuose pateikiamos lenkų praktikuojamos originalios giesmes
  6.2. Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio vadovuose pateikiamos lietuvių praktikuojamos originalios giesmės
  IŠVADOS
  Šaltiniai ir literatūra
  Pateikėjų sąrašas
  Summary
  Apie autorių
  Abouth author
  Asmenvardžių rodyklė

  Vilniaus Kalvarijų Kryžiaus kelio vadovai: istoriniai, liturginiai ir muzikiniai aspektai