Viso knygų: 716
  el. paštaskodas
  Miestiečių elito tyrimų konceptualūs pagrindai
  2. Kauno miestiečių valdantysis elitas Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės saulėlydžiu (1764–1795)
  2.1. Kauno miestas reformų ir suiručių metais
  2.2. Miestiečių savivaldos lauko instituciniai profiliai
  2.2.1. Vaitas
  2.2.2. Metinis burmistras
  2.2.3. Tarybos sudėtis
  2.2.4. Raštininkai
  2.3. Konfesija kaip socialinis kapitalas katalikams varžantis su liuteronais
  2.4. Miestiečių grupuotės
  2.5. Ekonominio, socialinio ir kultūrinio kapitalo apmatai
  2.5.1. Turtas
  2.5.2. Giminystės ryšiai
  2.5.3. Žinios apie išsilavinimą
  2.6. Kauno valdančiojo miestiečių elito tapatybės
  3. Kauno miestiečių bendruomenės elitas imperijos pasienio mieste 1795–1831 metais
  3.1. Pertvarkų Kauno mieste poveikis miestiečių elito kaitai
  3.1.1. Kauno miestiesčių elito veikla Rusijos ir Prūsijos valdžių kabinetuose
  3.1.2. Prievolių imperijai administravimo ir vykdymo sunkumai strateginiame pasienio mieste
  3.1.3. Dominavimo sistema: imperijos biurokratinio lauko apmatai
  3.2. Kauno socialiniai-ekonominiai XIX a. pradžios profiliai
  3.2.1. Miesto demografinis paveikslas
  3.2.2. Miesto ekonominė krizė XIX a. pradžioje
  3.3. Kauno miestiečių galios elitas XIX a. pradžioje: kaita ir tęstinumas
  3.3.1. „Senasis“ ir „naujasis“ elitas
  3.3.2. Socialinis kapitalas ir jo formos
  3.3.3. Ekonominis elito kapitalas krizių laikmečiu
  3.3.4. Kultūrinio kapitalo kaupimas
  3.4. Konfliktai ir bendradarbiavimas Magistrato lauke 1796–1811 metais
  3.5. Kauno miestiečių elito habitus ir simbolinė jo raiška
  4. Apibendrinimas
  Šaltinių ir literatūros sąrašas
  Archyvinės medžiagos saugyklos ir fondai
  Publikuoti šaltiniai
  Literatūra
  Asmenvardžių rodyklė
  The Transformation of the Elite of Kaunas Townspeople in 1764–1831
  Summary

  Kauno miestiečių elito kaita 1764–1831 metais