Viso knygų: 686
  el. paštaskodas
  ĮVADAS
  I SKYRIUS. Įvadas į teisininko etikos kursą. Teisininko profesija
  1.1. Teisininkų etikos dalyko reikšmė teisiniame išsilavinime
  1.2. Teisininko profesija
  1.3. Profesinės etikos ir moralės bei dorovės santykis
  1.4. Teisininko vaidmuo ir etika
  1.4.1. Pagrindinis teisininkų etikos klausimas
  1.4.2. Etika ir vaidmuo
  1.4.3. Įtampa tarp pareigos klientui (institucijai) ir pareigos teisingumui
  1.4.4. Keturi teisininko vaidmenys, lemiantys jo etinius prioritetus
  1.4.5. Kaip teisininkui pasirinkti tinkamą vaidmenį?
  1.5. Nepriekaištinga reputacija
  1.6. Teisinės paslaugos: profesijos/verslo dichotomija
  1.7. Teisininkų profesinės veiklos reguliavimo šaltiniai
  II SKYRIUS. Teisininko santykis su klientu: klientų paieška, reklama, finansai
  2.1. Klientų paieška
  2.2. Teisinių paslaugų reklama
  2.3. Klientų finansai
  III SKYRIUS. Teisininko konfidencialumo pareiga
  Įvadas
  3.1. Konfidencialumo pareigos samprata
  3.2. Teisininko konfidencialumo pareiga vs. Teisininko (advokato) ir kliento privilegija
  3.3. Teisininko konfidencialumo pareigos išimtys ir pareiga atskleisti informaciją
  3.4. Advokatų konfidencialumo pareiga
  3.4.1. Advokatų konfidencialumo pareiga Europos Sąjungos advokatų profesinės etikos kodekse
  3.4.2. Advokatų konfidencialumo pareiga Advokatūros įstatyme
  3.4.3. Advokatų konfidencialumo pareiga Lietuvos advokatų etikos kodekse
  3.4.4. Advokatų konfidencialumo pareigos išimtys
  3.4.5. Advokatų konfidencialumo pareiga Advokatų garbės teismo bylose ir Advokatų drausmės komiteto išvadose
  3.4.6. Advokatų konfidencialumo pareiga procesiniuose teisės aktuose ir teismų praktikoje
  3.5. Teisėjų, prokurorų, notarų, antstolių konfidencialumo pareiga
  3.5.1. Teisėjų konfidencialumo pareiga
  3.5.2. Prokurorų konfidencialumo pareiga
  3.5.3. Notarų konfidencialumo pareiga
  3.5.4. Antstolių konfidencialumo pareiga
  IV SKYRIUS. Interesų konfliktas
  Įvadas
  4.1. Advokato nušalinimas kitu nei interesų konflikto pagrindu
  4.2. Pagrindiniai interesų konflikto vengimo taisyklių principai
  4.3. Galimi dvigubo atstovavimo atvejai, esant klientų sutikimui
  4.4. Veikimas prieš buvusį klientą
  4.5. Garbės teismo bylų iliustracijos
  4.6. Advokato asmeninių ir kliento interesų konfliktas
  V SKYRIUS. Korupcija tarp teisininkų
  Įvadas
  5.1. Korupcijos samprata
  5.2. Korupcijos paplitimas Lietuvoje: bendro pobūdžio tendencijos
  5.3. Korupcija tarp teisininkų
  5.4. Baudžiamosios atsakomybės už korupciją teoriniai ir praktiniai aspektai
  5.4.1. Specialaus subjekto požymiai
  5.4.2. Kyšininkavimas (BK 225 str.)
  5.4.3. Prekyba poveikiu (BK 226 str.)
  5.4.4. Papirkimas (BK 227 str.)
  5.4.5. Piktnaudžiavimas (BK 228 str.)
  VI SKYRIUS. Teisininko pareigos teisinei sistemai
  Įvadas
  6.1. Teisininko vaidmens modeliai
  6.2. Teisingumas ir teisėtumas – fundamentalūs principai teisininko veikloje
  6.3. Teisininko pareiga laikytis konstitucinio teisinės valstybės principo imperatyvų
  6.4. Teisininko pareigos teismams. Teisės į teisingą teismą užtikrinimas
  6.4.1. Teismo ir teisėjo nepriklausomumas – visos teisininkų bendruomenės rūpestis
  6.4.2. Sąžiningas elgesys teisme
  6.4.3. Pagarbos teismui imperatyvas
  6.4.4. Teisėjo nušalinimo pagrįstumas
  6.4.5. Padorumas ir mandagumas – ne tik bendros kultūros, bet ir profesinės etikos reikalavimai
  6.4.6. Melagingi liudytojo parodymai, santykis su liudytojais teisminiame procese
  6.5. Teisėjų profesinės etikos ypatumai
  6.5.1. Teisėjų etikos įgyvendinimo ypatumai
  6.5.2. Teisėjų etikos priežiūros praktikos pavyzdžiai
  6.6. Prokurorų profesinės etikos ypatumai
  6.6.1. Kontrolė ir tyrimai
  6.6.2. Prokurorų etikos priežiūros praktika
  LITERATŪRA

  Teisininkų profesinė etika