Viso knygų: 711
  el. paštaskodas
  Įvadas
  IŠMINTINGI IR GODŪS ŽMONĖS
  Žmogus paveikia kitą žmogų, kad jis elgtųsi teisingai / gyvūno elgesys paveikia žmogų
  1. Kaip padaromi dideli darbai
  2. Patikėjo praturtėjusiu
  3. Pagarba rūbams
  4. Dar galima valgyti
  5. Gailestingi šunys
  6. Grąžintos skolos
  7. Išgelbėta gyvybė
  Žmogus teisingai vertina savo padėtį /situaciją / kito personažo elgesį
  8. Abu galai vienodi
  9. Kas didesnis už karalių
  10. Piniginė priteisiama radėjui
  11. Mirusi teisybė
  Žmogus pasinaudoja įgyta patirtimi
  12. Ką pasakė meška
  13. Ką lokys sakė į ausį
  14. Be prakaito duonos nevalgysi
  15. Be pilvų negerai
  16. Pasaka apie bėdą
  17. Aukso nevalgysi
  Žmogus siekia, kad kitas žmogus teisingai vertintų situaciją / patarimą / veiksmus
  18. Lobio radėjai nužudo vienas kitą
  19. Lobis darže
  20. Medeliai palikuoniams
  21. Visos moterys vienodos
  22. Be nuostolių negyvensi
  23. Apie pavogtą jautį
  24. Sūnaus atsisveikinimas
  25. Plėšikas sūnus
  26. Pamokė padėti nelaimėje
  27. Rastas pinigėlis
  28. Viščiukai iš virtų kiaušinių
  29. Kas gerai – sau gerai
  30. Stiprybė vienybėje
  31. Myli kaip druską
  32. Sūnų pažadai
  33. Motinos rankos švelnesnės
  34. Kvailas vaikas
  35. Prašo nors duonos su sviestu
  36. Duona už auksą brangesnė
  37. Po mirties žemė sunkesnė
  38. Karaliaus dovanos sutirpsta
  39. Kaip nuteisiamas nekaltas
  40. Kas nemoka meluoti, tegul nemeluoja
  41. Ūkvedys nieko nedirba
  42. Dienos ilginimas
  43. Išorė būna apgaulinga
  44. Dideli ir maži nusikaltimai
  45. Švarus vanduo iš supuvusio šuns gerklės
  Žmogus pagerina kito žmogaus būklę
  46. Mylintys broliai
  47. Išgelbėtas kaltininkas
  Žmogus demonstruoja savo sunkią būklę
  48. Kada atrieks duonos
  Žmogus stebi kito žmogaus veiksmus, kai šis laisvai jaučiasi
  49. Sūnų pašaukimai
  Žmogus kelia kitam žmogui nenaudingą sąlygą, kurią šis palaiko naudinga
  50. Bernas tarnauja už batus
  51. Tarnauja už vieną grūdą
  Žmogus pasinaudoja situacija / sukuria situaciją, kurioje išryškėja kito žmogaus požymiai
  52. Netikras draugas
  53. Nori šauti į mirusį tėvą
  54. Išmintingas teisėjas
  55. Išmintingi sprendimai
  56. Vagis nepažįsta pavogto arklįo
  57. Reikia su žmona pasitarti
  58. Akmuo liudininkas
  59. Mediniai kardai
  60. Vagystė išaiškėjo
  61. Vagis bijo gaidžio giedojimo
  Žmogui nepavyksta paveikti kito žmogausnorima linkme
  62. Pajuokta beturtė
  Žmogus neteisingai vertina gyvūno galimybes
  63. Apie senį su sene ir jų žąselę
  Žmogus nepasiekia, kad kitas asmuo teisingai vertintų save
  64. Teisybė moko meluoti
  Žmogus pasinaudoja palankia situacija
  65. Kariantis rastas lobis
  Žmogus laikosi teisingos vertybių hierarchijos
  66. Rūpesčiai dėl pinigų
  67. Laimingo žmogaus marškiniai
  Žmogus laikosi neteisingos vertybių hierarchijos
  68. Miręs dėl godumo
  69. Sūnėnui dėdės nebereikia
  70. Apakęs godus žmogus
  Žmogus teisingai informuoja sumanų žmogų
  71. Kur dingo pupos
  Žmogus pasinaudoja žmonių elgesio stebėjimais
  72. Lengviau pašerti gyvulius
  Žmogus atpažįsta daiktus / pastebi daiktų savybes
  73. Geriausia ir blogiausia mėsa
  74. Atpažinti vaistai
  Žmogus neparodo ypatingo gebėjimo
  75. Ūkininkauti netinka
  KEISTUOLIAI
  Žmonės laikosi senoviškų papročių ar burtų
  76. Tikisi praturtėti
  77. Nori supančioti vagių kojas
  78. Tikisi apsisaugoti nuo vagių
  79. Kad lapė vištų nevogtų
  80. Kad javams nekenktų
  81. Nuogas sėjėjas
  82. Rusas sėdi ant rėčio
  83. Kad palytų
  84. Saugo audeklus nuo raganų
  85. Neparduoda paršo su maišu
  86. Kad arklys būtų riebus
  87. Varomos iš namų musės
  88. Kaip ieškota pamesto daikto
  89. Palieka maisto Dievui
  90. Kryželis kortuotojo bate
  91. Gandai – kai liedina varpą
  92. Padaugina sviesto
  93. Kad sektųsi žvejoti
  94. Kad varna žąsiukų nenuneštų
  95. Suprato, kad bitės nesiseks
  96. Vagia vadeles – bitėms
  97. Juoda višta
  98. Giedanti višta
  Elgesys su mirštančiais / mirusiais
  99. Ar akmuo šlapias?
  100. Nenori pirmas eiti į trobą
  101. Sūnūs ėjo pasikalbėti su tėvu
  102. Kur palaidotas pakaruoklis, medžių nekerta
  103. Žmogaus mirties metinės
  Realūs reiškiniai aiškinami mitologiškai
  104. Keistas naujagimis
  105. Stipruoliui velnias padeda
  106. Kalba, kad kaimynas pasivertęs rupūže
  107. Piemenė norėjo pagadinti karvę
  108. Pardavėja paklausė apie parduotą karvę
  109. Pasakė, kad mergina neištekės
  Keistuoliai klaidinami, pajuokiami
  110. Mergina – vaiduoklis
  111. Bernas vietoj avino
  112. Kas paglostys per Kūčias
  113. Vaizduoja kenčiančią vėlę
  114. Pakvietė velnią imtynių
  115. Lauko Sodos Kuokštas
  Paaiškinimai
  Santrumpos

  Išmintingi, godūs ir keisti žmonės. Lietuvių liaudies parabolės ir pasakojimai