Viso knygų: 697
  el. paštaskodas
  1. Personalistinės vilties pedagogikos teologiniai, filosofiniai ir psichologiniai pagrindai
  1.1. Vilties dorybės samprata
  1.1.1. Dieviškųjų dorybių – vilties, tikėjimo ir meilės – nedaloma vienybė
  1.1.2. Vilties dorybės samprata ir pagrindiniai bruožai
  1.1.3. Vilties samprata Benedikto XVI enciklikoje Spe salvi
  1.2. Personalistinės vilties pedagogikos samprata
  1.3. Personalistiniai vilties pedagogikos pagrindai
  1.4. Vilties sampratos tarpdisciplininė analizė
  1.4.1. Optimizmas ir pasitikėjimas kaip pagrindiniai psichologiniai vilties požymiai
  1.4.2. Vilties ir gyvenimo prasmės santykis V. E. Franklio darbuose
  2. Nevilties kultūros pagrindinės priežastys ir jų keliami iššūkiai personalistinei vilties pedagogikai bei moksleivių pasaulėžiūros formavimuisi
  2.1. Nevilties kultūros samprata
  2.2. Nevilties kultūros pagrindinės priežastys ir jų keliami iššūkiai personalistinei vilties pedagogikai
  2.2.1. Antropologinio redukcionizmo keliami iššūkiai personalistinei vilties pedagogikai
  2.2.2. Postmodernizmo ir jo pagrindinių ištakų keliami iššūkiai personalistinei vilties pedagogikai
  2.3. Nevilties kultūros įtakos moksleivių pasaulėžiūros formavimuisi pagrindinės pasekmės
  2.4. Nevilties kultūros suformuotų iliuzinių vilčių išsklaidymas – pirmasis žingsnis moksleivių pasaulėžiūros savikeitos link
  2.5. Krikščioniškųjų jaunimo bendruomenių kūrimasis – personalistinės vilties pedagogikos atsakas nevilties kultūrai
  3. Teoriniai personalistinės vilties pedagogikos metodikos pagrindai
  3.1. Dialogo kultūra – personalistinės vilties pedagogikos esmė ir prasmė
  3.2. Personalistinės vilties pedagogikos pagrindinis tikslas
  3.3. Personalistinės vilties pedagogikos pagrindiniai veikėjai iš pašaukimo
  3.3.1. Šeima – pirmoji ir pagrindinė personalistinės vilties pedagogikos taikymo vieta
  3.3.2. Mokytojas – vilties nešėjas ir liudytojas
  IŠVADOS
  LITERATŪRA
  Summary

  Personalistinė vilties pedagogika: metodologiniai metmenys