Viso knygų: 762
  el. paštaskodas
  ERDVINIS POSŪKIS LITERATŪROLOGIJOJE:
  1. KURŠIŲ NERIJA – GIMTOJI VIETA
  GIMTINĖS SVARBA M. L. RĖZOS KŪRYBOJE
  KURŠIŲ NERIJA KULTŪROS ATMINTYJE: M. L. RĖZOS INTERTEKSTAI
  2. KURŠIŲ NERIJA – ATRASTOJI VIETA
  TARPUKARIU KURTOS REIKŠMĖS
  DVASINĖS KELIONĖS ŽEMĖLAPIS P. BABICKO „GINTARO KRANTE“
  3. KURŠIŲ NERIJA – PRARASTOJI VIETA
  KURŠIŲ NERIJA LIETUVIŲ EGZILIO LITERATŪROJE
  PRASMĖS IR BEPRASMYBĖS NUOJAUTOS T. VENCLOVOS EILĖRAŠČIUOSE
  4. KURŠIŲ NERIJA – PALIUDYTOJI VIETA
  VAIZDUOTĖS TOPOGRAFIJA EPOCHŲ LŪŽIUOSE
  KELIONIŲ APYBRAIŽOS SOVIETINIAIS METAIS:
  5. KURŠIŲ NERIJA – TRAUMOS VIETA
  ATMINTIES VIETOS V. MILIŪNO KŪRYBOJE
  TRAUMOS NARATYVAS: V. BARTULIO „PAMOKSLAS ŽUVIMS“
  KULTŪROS ATMINTIES PARADIGMOS
  KULTŪRAS ATMIŅAS PARADIGMAS
  PARADIGMS OF CULTURAL MEMORY
  ŠALTINIAI IR LITERATŪRA
  ASMENVARDŽIŲ RODYKLĖ

  Kuršių nerija lietuvių literatūroje: kultūros atminties paradigmos