Viso knygų: 697
  el. paštaskodas
  I. NUO PROTO GUDRUMO IKI DIDINGOS NIEKŠYBĖS
  II. TARP SOLOVJOVO ANTIKRISTO IR MACEINOS „NIEKŠYBĖS PASLAPTIES“
  III. CH. MIŁOSZAS IR L. DONSKIS: „ULRO ŽEMĖS“ MANICHEIZMAI
  IV. BEGĖDYSTĖ IR SAKRALI NUODĖMĖ
  V. NUODĖMĖS POETIKA IR NIEKŠYBĖS FIGŪROS
  VI. TRIKSTERYSTĖ: PRIEŠTARINGI KULTŪRINIAI HEROJAI
  VII. HUMANITAS IR SUVEDŽIOJIMAS HUMANIZMU
  VIII. TEATRAS PRIE PRAGARO VARTŲ: GULAGO, GETO, BLOKADOS
  IX. POGULAGINIAI KINO FILMAI: ŠĖTONO REFLEKSIJOS IR IDEOLOGINIS DUGNAS
  X. NIEKŠYBĖ IR DIPLOMATIJOS MENAS
  XI. NIEKŠYBĖS LITERATŪRA: FILOSOFINĖ ANTROPOLOGINĖ LABORATORIJA
  LITERATŪRA
  VARDŲ RODYKLĖ

  Dvasios niekšybė. Moralinės vaizduotės tyrimai