Viso knygų: 711
  el. paštaskodas
  1.1.3. Fonetika ir fonologija
  1.1.4. Garsinė ir rašytinė kalba, transkripcija
  1.2. Garsinės kalbos elementų ypatybės ir jų tyrimas
  1.2.1. Kalbos garsų sukūrimas
  1.2.2. Kalbos akustikos pradmenys
  1.2.3. Fonologinių vienetų nustatymas
  1.3. Balsynas
  1.3.1. Artikuliacinės balsių ypatybės: eilė
  1.3.2. Balsių pakilimas ir atvirumas
  1.3.3. Lūpiniai ir nelūpiniai balsiai
  1.3.4. Lietuvių kalbos balsiai pasaulio kalbų balsių kontekste
  1.3.5. Balsių trukmė
  1.3.6. Akustinės balsių ypatybės
  1.3.7. Kintamos artikuliacijos balsyno nariai
  1.3.8. Skiriamieji balsinių fonemų požymiai
  1.3.9. Dvibalsiai ir dvigarsiai
  1.4. Priebalsynas
  1.4.1. Priebalsiai pagal tarimo būdą
  1.4.2. Priebalsiai pagal tarimo vietą
  1.4.3. Duslieji ir skardieji priebalsiai
  1.4.4. Lietuvių kalbos priebalsiai pasaulio kalbų kontekste
  1.4.5. Kietieji ir minkštieji priebalsiai
  1.4.6. Triukšminiai ir balsingieji priebalsiai
  1.4.7. Akustinės priebalsių analizės pradmenys
  1.4.8. Skiriamieji priebalsių požymiai
  1.5. Garsai rišliojoje kalboje
  1.5.1. Garsų sandūra ir jos tipai
  1.5.2. Priebalsių asimiliacija
  1.5.3. Balsių kiekybiniai ir kokybiniai pokyčiai
  1.5.4. Garsų derinimas
  1.6. Skiemuo
  1.6.1. Skiemens tipai
  1.6.2. Skiemens ribų nustatymas
  1.7. Prozodija
  1.7.1. Prozodiniai (supersegmentiniai) požymiai ir elementai
  1.7.2. Žodžio kirtis
  1.7.3. Priegaidė
  1.7.4. Ritmas
  1.7.5. Intonacija
  II DALIS: KLAUSIMAI, UŽDUOTYS, PRATYBOS
  2.1. Įvadas
  2.2. Garsinės kalbos elementų ypatybės ir jų tyrimas
  2.3. Balsynas
  2.4. Priebalsynas
  2.5. Garsai rišliojoje kalboje
  2.6. Skiemuo
  2.7. Prozodija
  2.8. Tarties ir transkripcijos pratybos
  PRIEDAI
  Priedas Nr. 1. Tarptautinė fonetinė abėcėlė
  Priedas Nr. 2. Metodiniai darbo su programa PRAAT patarimai
  Priedas Nr. 3. Laboratorinio darbo ataskaita
  Rekomenduojama literatūra
  Rodyklė

  Bendrinės lietuvių kalbos fonetikos ir fonologijos pagrindai