Viso knygų: 76
  el. paštaskodas
  Pratarmė
  Įvadas
  Žmogus elgiasi teisingai
  Žmogus išvengia pavojaus / taikiai bendrauja su pavojingu žvėrimi
  1. Vilkui teks kraštinis
  2. Vaikinas ir meška gelbsti vienas kitą
  3. Muzikantas ir vilkas duobėje
  4. Žmogus duobėje su gyvatėmis
  Žmogus paveikia gyvūnus / mitines būtybes
  5. Gyvačių karalius ir jo apsauga
  6. Gyvačių karalius dovanojo savo karūną
  7. Gyvatės išeina ten, kur jų karalius
  8. Žmogus užmušė perkūno priešą
  9. Velnias slapstosi nuo perkūno
  10. Kaip sustabdydavo verpetą
  11. Reikia plūsti viesulą
  Žmogus sumažina pavojingo gyvūno galimybes
  12. Vilkas negavo žmogaus mėsos
  Žmogus kontaktuoja su naudingu augalu / gamtos jėga
  13. Žirnio žiedas padaro žmogų žinovu
  14. Viską žino tas, kas turi gyvačių karaliaus karūną
  15. Paparčio žiedas vyžoje
  16. Senis tapo žinovu
  17. Vėją kviesdavo vakarienei
  Žmogus pagerina gyvūno būklę
  18. Moteris padėjo gimdančiai gyvatei
  19. Gyvatės padėka
  20. Mergina užjautė rupūžę
  21. Žmogus išgelbėjo gyvačių karalių
  22. Išgelbėta gyvatė liepia nekenkti
  23. Žmogus pasisveikino su vilkų ruja
  24. Žmogus pažadėjo vilkams meitėlį
  25. Žmogus pamaitino vilkus
  26. Žmogus pardavė karvę vilkų šeimininkui
  27. Vilkas – palydovas
  28. Žmogus išgelbėjo vilkiukus
  29. Vilkė apdovanojo vilkiukų gelbėtoją
  30. Gyvas meitėlis už negyvą
  31. Meškos padėka
  32. Kareivis padalino grobį
  33. Kaip galima padėti gervėms
  34. Negalima deginti skruzdėlynų
  35. Žmogus nemindžiojo skruzdėlių tako
  36. Medžiai prašo jų nekirsti
  Žmogus priverčia gyvūną panaudoti svarbų objektą
  37. Ežys atneša stebuklingą žolę
  38. Juodvarnis atneša akmenį, kuris padaro nematomu
  Žmogui pavyksta stebėti gyvūnų / gamtos jėgų veiksmus
  39. Vargšas girdėjo arklių pokalbį
  40. Ugnių pokalbis
  41. Kaip elgiamasi su ugnimi
  Žmogus gauna galimybę kelti sąlygą gamtos jėgai / gyvūnui
  42. Netikėtai užkluptas vėjas
  43. Žmogus bylinėjosi su vėju
  44. Žmogus privertė sūkurį dirbti
  45. Medžiotojas nešovė juodo ožio
  Žmogus mėgdžioja gyvūnų veiksmus tomis pačiomis aplinkybėmis
  46. Žmogus miegojo visą žiemą
  47. Žmogus žiemojo su žalčiais
  48. Vilkai laižo kruopeles
  Žmogus neleidžia gyvūnui kontaktuoti supavojingu daiktu
  49. Žmonės slepia numautus nuo ašių ratus
  Žmogus ištveria sunkias sąlygas
  50. Žmogus tapo žiniuoniu
  51. Dvaras už paparčio žiedą
  52. Kaip galima gauti paparčio žiedą
  Žmogus elgiasi neteisingai
  Žmogus priartėja prie pavojingo gyvūno
  53. Žmogus nuėjo prie negyvos kumelės
  Žmogus kontaktuoja su pavojingu gyvūnu / gamtos jėga / mitine būtybe
  54. Arklio griaučiai atėjo į talką
  55. Kumelė prašė darbo
  56. Žmogus pakvietė šaltį Kūčių vakarienei
  57. Žmogus susijuosė vėjo ryšiu
  58. Žmogus atsiliepė į baidyklės ūkčiojimą
  Žmogus neatsargiai naudoja nepažįstamą priemonę
  59. Žmogus papūtė vėjo dūdelę
  60. Viesulas – tai piktoji dvasia
  Žmogui nepavyksta išvengti pavojingos situacijos
  61. Senis žuvo gelbėdamas karvę
  Žmogus kenkia gyvūnui / gamtos jėgai
  62. Karvė už nužudytą žaltį
  63. Kerštas už nužudytą gyvatę
  64. Nepavyko pagrobti angies vainiko
  65. Gyvatė įgėlė vainiko pagrobėją
  66. Saulė verkia užmuštos gyvatės
  67. Negalima naikinti gyvačių
  68. Išgąsdinto vilko kerštas
  69. Avelės galva išgąsčio vietoje
  70. Išgąsdintas vilkas atgąsdino
  71. Žmogus sužalojo vilkiuką
  72. Bernas metė peilį į sūkurį
  73. Vėjas pašvirkštė
  74. Įpykintas vėjas
  75. Peikė vandenį
  76. Žaizda užgijo, o žodis neužmirštas
  77. Mergaitė mėnulyje
  78. Baudžiami kregždžių lizdų ardytojai
  79. Nušovė gandrą – prarado sėkmę medžioklėje
  80. Gandro kerštas
  81. Paukštį nužudė žmogaus išdaiga
  82. Sudeginęs skruzdėlyną žmogus mirs ugnyje
  83. Negalima kirsti beržo
  Žmogus nepasinaudoja gyvūnų patirtimi
  84. Žmogus kūlė šiaudus
  Žmogui nepavyksta pasinaudoti silpna objekto apsauga
  85. Žuvų sargas
  Žmogui nepavyksta stebėti gyvūnų / gamtos jėgų veiksmus
  86. Gyvulių kalba
  87. Stebėtoją paskyrė vilkui
  88. Žiūrėjęs į viesulą žmogus žuvo
  89. Viesulas eina – bus derlingi metai
  Žmogus neatidžiai saugo svarbų objektą
  90. Nei batų, nei žiedo
  Žmogus sulaužo paprotį
  91. Atsikėlė kumelės kaulai
  92. Kiškiai nubaudė medžiotoją
  93. Dvi voverės vietoj vienos
  94. Žaltys ant mergaitės kaklo
  95. Žaltys nubaudė mergaitę
  96. Nedėlia nubaudė verpėją
  97. Velnias atėjo pas audėją
  98. Nedėlia sužalotu veidu
  99. Batsiuvys supjaustė batą
  100. Moteris skalbė Vėlių Velykose
  101. Žmogus maudėsi šventą dieną
  Žmogus neištveria sunkių sąlygų
  102. Diemedžio žiedas prarastas
  103.Vyrai išsigando ugninio vežimo
  104. Žmogus virto gandru
  Žmogus nepripažįsta priklausomybės nuo gamtos jėgų / visuomenės normų
  105. Saulės pirtis atšalo
  106. Žmogus pašiepė perkūną
  108. Žmogus uždegė mišką
  Žmogus stebi gamtą
  Žmogus stebi gyvūnų veiksmus
  109. Žalčiai gyveno žmonių namuose
  110. Žaltys ištaisė savo klaidą
  111. Žaltys ištraukė rupūžės kraują
  112. Žaltys nuvijo gyvatę
  113. Rupūžė iščiulpė gyvatės nuodus
  114. Vilkas gesino medžiotojo laužą
  115. Šautuve – sidabrinis kryželis
  116. Vilkas negavo žmogaus
  117. Raišasis varo kiškius
  118. Žuvų piemuo
  119. Rogučių prireikė vasarą
  120. Kregždės žiemoja po ledu
  121. Atgijusios kregždės
  122. Kada grikiams gera
  123. Žemės gyvatės
  124. Driežas – gyvačių daktaras
  Žmogus stebi gyvūnų / akmenų ypatingų galimybių apraiškas
  125. Vilkas pranašauja ateitį
  126. Žmogus perdavė žinią gyvatei
  127. Gandrai – geri žmonės
  128. Gyvatė ima geluonį iš akmens
  Žmogus stebi aplinkos reakciją į savo veiksmus
  129. Ežero šeimininko kiaulė
  130. Rugiai džiaugiasi ir pyksta
  131. Akmuo pabunda
  132. Akme nys auga
  Gyvūnas elgiasi teisingai
  Gyvūnas pasiekia, kad stebėtojai neteisingai vertintų jo veiksmus
  133. Netikusios uogos
  134. Ar negalima ir perbėgti?
  135. Paklusnus vilkas
  Gyvūnas vengia pavojingų kontaktų
  136. Atsargi varna
  Gyvūnas sutrukdo neigiamai paveikti augalus
  137. Šuo išgelbėjo javų varpas
  Gyvūnas teisingai vertina situaciją
  138. Gandro vaikai
  139. Žvirblio sūnus protingesnis už tėvą
  140 Mintis viena, bet gera
  141. Nevienodi šunys nebaisūs
  Gyvūnas remiasi svetima / savo patirtimi
  142. Pastabi lapė
  143. Šuniukas ieško draugo
  Gyvūnas pasiekia, kad jo elgesys būtų vertinamas teisingai
  144. Savo vaikas kiekvienam – auksutis
  Gyvūnas pagerina savo artimojo būklę
  145. Šuo gelbsti skęstantį šeimininką
  146. Šuo saugo vaiką nuo gyvatės
  147. Vilkė grąžino skolą
  148. Kukis ir gegužė
  Gyvūnas skundžiasi savo būsena
  149. Ežio spygliai
  Gyvūnas naudojasi kito gyvūno pasitikėjimu
  150. Paukščių ginčas
  Gyvūnas laikosi teisingos vertybių hierarchijos
  151. Miško pelė nenori bijoti
  152. Vilkas nenori gyventi pririštas
  153. Varnėnas pasirinko laisvę
  Gyvūnas pasiekia, kad kitas personažas nubaustų jo skriaudiką
  154. Vaistai levui
  Gyvūnas elgiasi neteisingai
  Gyvūnui nepasiseka užsimaskuoti
  155. Varna netapo gandru
  Gyvūnas kontaktuoja su pavojingu gyvūnu
  156. Peliuko auklė
  Gyvūnas patiria personažo, nuo kurio jis priklausomas, poveikį
  157. Vėžio akys
  Gyvūnui nepasiseka paveikti savo artimųjų
  158. Vėžys ir jo vaikai – vienodi
  Gyvūnui nepasiseka pažeminti kitą gyvūną
  159. Nešvari kiaulė ir švari žuvis
  160. Vaikas vienas, bet jis levas
  Gyvūnas neteisingai vertina savo / kito gyvūno galimybes / požymius
  161. Kiškio ir vėžio lenktynės
  162. Šuo nori statyti trobą
  163. Savi vaikai – gražiausi
  164. Ežiuko nesėkmė
  165. Kaip žuvo uodai
  166. Pelytė, gaidys ir katinas
  Gyvūnas nepasinaudojo svetima patirtimi
  167. Karvelis ir strazdas
  Gyvūnas nepagerina kito personažo būklės
  168. Nepaslaugus arklys
  Gyvūnas nerūpestingai saugo svarbų objektą
  169. Vilko vekseliai
  Gyvūnas negali naudotis savo pranašumu
  170. Valdo protingasis
  Gyvūnas nepripažįsta visuomenės normų
  171. Keliai – ne kurmiui
  172. Volungė prašo lietaus
  Gyvūnas / augalas negali parodyti ypatingo gebėjimo
  173. Jautis ir varlė
  174. Apie baravyką ir beržą
  Gyvūnas kelia neapgalvotą reikalavimą vedybų partneriui
  175. Garnio ir gervės piršlybos
  Komentarai
  Skelbiamų tekstų žanrų rodyklė (nurodomi tekstų eilės numeriai)
  Personažų rodyklė (nurodomi tekstų eilės numeriai, personažai žmonės nenurodomi)
  Skelbiamų tekstų šaltiniai
  Rankraštinių tekstų šaltiniai
  Paskelbtų tekstų šaltiniai
  Kitos santrumpos

  Žmogus ir gamta