Viso knygų: 703
  el. paštaskodas
  I DALIS. VERSLUMO SAMPRATA IR SITUACIJA
  1. Verslumo kilmė ir apibrėžimas
  Kas yra verslumas?
  Kas yra verslininkas?
  Patarimai pradedantiems verslininkams
  Verslumo gebėjimai
  Kuo svarbus socialinis verslas?
  Socialinio verslo savitumai. Savitarpiškumo ir dovanojimo reikšmė socialiniam verslui
  2. Tarptautinė socialinio verslo apžvalga
  Socialinio verslo politikos sistema Lietuvoje
  Socialinio verslo plėtra Lietuvos regionuose
  Socialinio verslo atsiradimas ir plėtra Estijoje
  Švietimo parama socialiniam verslui vystyti
  Socialinio verslumo tradicijos Italijoje
  Socialinio verslo įmonių vystymasis Prancūzijoje
  3. Socialinio verslo plėtros Lietuvoje tyrimas
  Socialinio verslumo gerosios patirties atvejai
  4. Kodėl aktuali socialinio verslo plėtra kaimiškosiose vietovėse?
  Verslumas kaimiškosiose vietovėse
  Žemės ūkis ir žemdirbystė
  Kaimo turizmas
  Tradiciniai ir nacionaliniai paveldo amatai
  Moterų užimtumas ir jų verslumas kaimiškosiose vietovėse
  Institucijos, padedančios kurti verslą kaimiškosiose vietovėse
  Pagrindiniai gebėjimai ir įgūdžiai kaimo verslumui vystyti
  Moterų verslumo tyrimas ir jo rezultatai
  Verslu užsiimančių kaimo moterų kompetencijos ir šioms moterims teikiamos mokymo paslaugos
  Mokymo paslaugų teikėjai apie verslumo mokymosi poreikius
  Visuomeninių organizacijų parama moterų verslumui vystyti kaimo bendruomenėse
  Moterų įkurto verslo kaime atvejai
  Apibendrinimas
  II DALIS. VERSLUMO GEBĖJIMŲ LAVINIMAS
  Verslumo ugdymosi turinys
  Verslumo gebėjimų lavinimosi moduliai
  ĮVADO Į VERSLUMĄ MODULIS
  Modulio pristatymas
  Kompetencijos turinys
  Savarankiško ir (arba) grupinio mokymosi užduotys
  Kompetencijos vertinimas
  VERSLO PLANAVIMO MODULIS
  Modulio pristatymas
  Kompetencijos turinys
  Kompetencijos pritaikymo atvejai
  Savarankiško ir (arba) grupinio mokymosi užduotys
  Kompetencijos vertinimas
  Kompetencijos vertinimas
  Kompetencijos vertinimas
  FINANSŲ APSKAITOS MODULIS
  Modulio pristatymas
  Kompetencijos turinys
  Kompetencijos pritaikymo atvejai
  Savarankiško ir (arba) grupinio mokymosi užduotys
  Kompetencijos vertinimas
  Kompetencijos vertinimas
  DERYBŲ EIGOS MODULIS
  Modulio pristatymas
  Kompetencijos turinys
  Kompetencijos mokomoji medžiaga
  Kompetencijos pritaikymo atvejai
  Savarankiško ir (arba) grupinio mokymosi užduotys
  Kompetencijos vertinimas
  KOMUNIKACIJOS IR KOMANDINIO DARBO MODULIS
  Modulio pristatymas
  Kompetencijos turinys
  Kompetencijos pritaikymo atvejai
  Savarankiško ir (arba) grupinio mokymosi užduotys
  Kompetencijos vertinimas
  KŪRYBIŠKUMO IR INOVACIJŲ MODULIS
  Modulio pristatymas
  Kompetencijos turinys
  Kompetencijos mokomoji medžiaga
  Kompetencijos pritaikymo atvejai
  Savarankiško ir (arba) grupinio mokymosi užduotys
  Kompetencijos vertinimas
  RINKODAROS MODULIS (orientuota į klientą)
  Modulio pristatymas
  Kompetencijos turinys
  Kompetencijos pritaikymo atvejai
  Savarankiško ir (arba) grupinio mokymosi užduotys
  Kompetencijos vertinimas
  TVARAUS AUGIMO MODULIS
  Modulio pristatymas
  Kompetencijos turinys
  Kompetencijos mokomoji medžiaga
  Kompetencijos pritaikymo atvejai
  Savarankiško ir (arba) grupinio mokymosi užduotys
  Kompetencijos vertinimas
  MOKYMO MOKYTIS MODULIS
  Modulio pristatymas
  Kompetencijos turinys
  Kompetencijos mokomoji medžiaga
  Savarankiško ir (arba) grupinio mokymosi užduotys
  Kompetencijos vertinimas
  TARPKULTŪRINĖ KOMPETENCIJA
  Modulio pristatymas
  Kompetencijos turinys
  Savarankiško ir (arba) grupinio mokymosi užduotys
  Kompetencijos vertinimas
  Literatūra
  Tinklapiai
  RINKODAROS MODULIS
  Modulio pristatymas
  Kompetencijos turinys
  Kompetencijos pritaikymo atvejai
  Savarankiško ir (arba) grupinio mokymosi užduotys
  Kompetencijos vertinimas
  KOMUNIKACIJOS IR KOMANDINIO DARBO MODULIS
  Modulio pristatymas
  Kompetencijos turinys
  Kompetencijos pritaikymo atvejai
  Savarankiško ir (arba) grupinio mokymosi užduotys
  Kompetencijos vertinimas
  KŪRYBIŠKUMO IR INOVACIJŲ MODULIS
  Modulio pristatymas
  Kompetencijos turinys
  Kompetencijos mokomoji medžiaga
  Kompetencijos pritaikymo atvejai
  Savarankiško ir (arba) grupinio mokymosi užduotys
  Kompetencijos vertinimas
  TVARAUS AUGIMO MODULIS
  Modulio pristatymas
  Kompetencijos turinys
  Kompetencijos mokomoji medžiaga
  Kompetencijos pritaikymo atvejai
  Savarankiško ir (arba) grupinio mokymosi užduotys
  Kompetencijos vertinimas
  MOKYMO MOKYTIS MODULIS
  Modulio pristatymas
  Kompetencijos turinys
  Kompetencijos mokomoji medžiaga
  Savarankiško ir (arba) grupinio mokymosi užduotys
  Kompetencijos vertinimas
  TARPKULTŪRINĖ KOMPETENCIJA
  Modulio pristatymas
  Kompetencijos turinys
  Savarankiško ir (arba) grupinio mokymosi užduotys
  Kompetencijos vertinimas
  Literatūra
  Tinklapiai

  Ar gebame būti verslūs?