Viso knygų: 76
  el. paštaskodas
  LITERATŪROS IR ŠALTINIŲ APŽVALGA
  I SKYRIUS
  KALNŲ MALDYNO KILMĖ, RAIDA IR KAITA
  2 SKYRIUS
  KALNŲ MALDYNO MALDŲ IR GIESMIŲ LITERATŪRINIŲ IR
  1. Kalnų maldyno maldų literatūrinių ir muzikinių tekstų ištakos
  1.1. Kalnų maldyno maldų literatūrinių tekstų ištakos
  1.2. Kalnų maldyno maldų muzikinių muzikinių tekstų ištakos
  2. Kalnų maldynų giesmių chronologinė literatūrinių ir muzikinių tekstų analizė
  2.1. Kalnų maldyno giesmių literatūrinių tekstų ištakos
  2.2. Kalnų maldyno giesmių muzikinių tekstų kilmė
  III SKYRIUS
  KALNŲ MALDYNO APEIGOS IR APEIGINIAI PAPROČIAI
  1. Kalnų maldyne užfiksuotų apeigų kilmė
  2. Kalnų maldyne pateikiamų apeiginių papročių kilmė
  VIETOJE IŠVADŲ
  Šaltiniai ir literatūra
  Santrauka
  Summary
  Apie autorių
  About the Author

  Žemaičių Kalvarijos Kalnų maldyno istorija, muzika ir apeigos