Viso knygų: 79
  el. paštaskodas
  Įvadas
  I dalis. Energetinio saugumo sociologijos kontūrai
  1. Rizikos samprata socialiniuose moksluose
  1.1. Rizikos sąvokos reikšmė
  1.2. Rizika vėyvosios modernybės visuomenėje
  1.3. Rizikos suvokimas
  Apibendrinimas
  2. Energetinio saugumo samprata
  2.1. Energetinio saugumo apibrėžimas
  2.2. Sociologinis energetinio saugumo tyrimo objektas
  2.2.1. Tarpdalykinis energetinio saugumo tyrimas
  2.2.2. Sociologinis energetinio saugumo tyrimo aspektas
  2.3. Energetinio saugumo sociologinio tyrimo įvairovė
  Apibendrinimas
  II dalis. Energetinio saugumo sociologijos taikymas
  3. Energetinio saugumo suvokimas refleksyviosios modernybės visuomenėje ir pirmenybė partijų energetikos politikai
  Įvadas
  3.1. Žmogaus kuriamos tikrovės rizikų plėtra
  3.2. Organizuotas neatsakingumas
  3.3. Tarp materialinio intereso ir energetinio savarankiškumo
  3.4. Lietuvos gyventojų požiūris į energetinio saugumo veiksnių svarbą
  3.5. Energetinio saugumo suvokimo diferenciacija pagal palankumą Lietuvos politinėms partijoms
  Apibendrinimas
  4. Konstruktyvistinė kultūros teorijos energetinio saugumo samprata
  4.1. Sociokultūrinė rizikos samprata
  4.2. Kultūriniai energetinio saugumo suvokimo tipai
  4.3. Lietuvos visuomenės energetinio saugumo suvokimo įvairovė
  Apibendrinimas
  5. Energetinis saugumas neoliberalioje visuomenėje
  5.1. Rizikos valdysena
  5.1.1. Rizikos valdysenos teorija
  5.1.2. Valdymo racionalumo arba valdysenos prieiga
  5.2. Visuomenės nerimas kaip energetikos politikos
  Apibendrinimas
  6. Energetinio saugumo suvokimas: neinformuotų racionalių veikėjų tipai
  6.1. Racionalus pasirinkimas energetinio saugumo atveju
  6.2. Neinformuoto racionalaus veikėjo pasirinkimo veiksniai
  6.3. Energetikos politikos ir energetinio saugumo pirmenybės
  6.4. Energetinio saugumo racionalumo tipai
  Apibendrinimas
  7. Lietuvos energetikos sistemos suvokimo ribos: energetinis saugumas
  7.1. Energetikos sistema N. Luhmanno sistemų teorijos požiūriu
  7.2. Nacionalinė energetikos saugumo politika
  7.3. Viešosios nuomonės poveikis energetikos sistemos ribų konstravimui
  Apibendrinimas
  III dalis. Energetinio saugumo problemos
  8. Energetinio saugumo supratimas Lietuvoje
  8.1. Energetinis saugumas, strateginis interesas ir visuomenė
  8.2. Energetinio saugumo ir jo aspektų samprata
  8.3. Visuomenės ir skirtingų socialinių grupių nuomonė apie energetinį saugumą bei svarbiausi suvokimo skirtumai
  Apibendrinimas
  9. Daugiabučių namų renovacija: socialinis ir ekonominis aspektai
  9.1. Pigių energetinių išteklių ir valstybės prižiūrimos visuomenės laikotarpis: rizikos „kūrimas“
  9.1.1. Sovietinė socialinės homogenizacijos politika
  9.1.2. Planinė ekonomika
  9.2. Rizikos transformacija rinkos visuomenėje
  9.2.1. Socialinis susiskaidymas
  9.2.2. Rinkos ekonomika
  Apibendrinimas
  10. Branduoliniai diskursai ir visuomenės nuomonė Lietuvoje
  10.1. Rizikos politika ir rizikos supratimas
  10.2. Branduolinės energetikos diskursai
  10.2.1. Branduolinio diskurso kiekybinės charakteristikos
  10.2.2. Branduolinę energetiką palaikančiųjų koalicija
  10.2.3. Branduolinės energetikos nepalaikančiųjų koalicija
  10.2.4. Žiniasklaidos diskurso ir visuomenės nuomonės santykis
  10.3. Visuomenės požiūrio į branduolinę energetiką raida
  10.4. Visuomenės požiūris į VAE
  Apibendrinimas
  11. Lietuvos energetinio saugumo politikos poveikis visuomenės socialinei sanglaudai
  11.1. Energetinio saugumo politika, visuomenė ir socialinė sanglauda
  11.2. Socialinės sanglaudos operacionalizacija ir kintamųjų aprašymas
  11.3. Energetinio saugumo politikos poveikio visuomenės socialinei sanglaudai rezultatai
  Apibendrinimas
  12. Lietuvos energetinio saugumo diskurso formavimas: politikų, mokslininkų ir žiniasklaidos vaidmuo
  12.1. Diskurso samprata: žinių įgalinimo keliai ir jų demaskavimo strategijos
  12.2. Diskursyvaus žinojimo vaidmuo kuriant Lietuvos energetinį saugumą
  12.2.1. Politinio diskurso ypatumai
  12.2.2. Mokslinio diskurso ypatumai
  12.2.3. Žiniasklaidos diskurso ypatumai
  Apibendrinimas
  13. Energetinio saugumo sociologija arba vietoj išvadų
  13. Summary: Energy Security Sociology
  Dokumentai
  Naudota literatūra
  PRIEDAI

  Energetinio saugumo sociologija. Teorija ir praktika