Viso knygų: 79
  el. paštaskodas
  1. šalies įvaizdžio politikos raida
  1.1. Viešosios diplomatijos ištakos: ankstyvoji propaganda
  1.2. Šaltojo karo viešoji diplomatija ir sovietinė propaganda
  Dviejų mokyklų panašumai ir skirtumai
  1.3. Naujoji viešoji diplomatija
  1.4. Šalies ženklodaros mokykla
  2. Įvaizdžio politikos samprata
  2.1. Viešosios diplomatijos ir šalies ženklodaros mokyklų sąsajos
  2.2. Terminų apibrėžimai ir įvaizdžio politikos proceso dėmenys
  2.3. Įvaizdis ir prekės ženklas
  Įvaizdžio ir prekės ženklo sandara
  Įvaizdžio ir prekės ženklo kitimas procese
  2.4. Įvaizdžio politikos tyrimo perspektyvos
  Dėmesys į veiklas ir priemones
  Dėmesys į subjektą: institucijų analizė
  3. Kaip tai vykdoma ir kam skirta? įvaizdžio politikos objektas ir veiklos
  3.1. Komunikacijos politika
  Informacijos siuntimas
  Tarptautinės transliacijos
  Tarptautinė reklama
  3.2. Kultūros diplomatija
  1 ATVEJIS: Intelektiniai mainai Japonijos viešojoje diplomatijoje
  3.3. Veiklų santykis su tikslinėmis auditorijomis
  Geografinė auditorijos stratifikacija
  2 ATVEJIS: Japonijos regionų diplomatija
  Socialinė auditorijos stratifikacija
  4. Kodėl tai reikalinga? įvaizdžio politikos tikslai
  4.1. Praktinė nauda
  4.2. Galia kaip ištekliai ir poveikis
  Galios ištekliai
  Galia kaip tarptautinis poveikis
  4.3. Galia ir šalies įvaizdžio politika
  Informacinis karas
  Tarptautiniai nuopelnai
  3 ATVEJIS: Tarptautiniai nuopelnai Japonijos viešojoje diplomatijoje
  5. Kas tuo užsiima? įvaizdžio politikos subjektas
  5.1. Viešosios diplomatijos sektorių užuomazgos
  5.2. Centralizuotas modelis
  Nacių propagandos ministerija
  JAV informacijos agentūra
  TSRS propagandos institucijos
  Kinijos propagandos institucijos
  5.3. Išskaidytasis ir skėtinis modeliai
  Išskaidytojo modelio susiformavimas
  4 ATVEJIS: Japonijos įvaizdžio politikos institucijos
  Skėtinio modelio idėja
  6. Kokia INFORMACIJA perduodama? enkapsuliavimas įvaizdžio politikoje
  6.1. Šalies įvaizdžio ištekliai ir enkapsuliavimas
  Šalies įvaizdžio ištekliai viešojoje diplomatijoje ir ženklodaroje
  Realybė, tapatybė ir šalies įvaizdžio ištekliai
  6.2. Racionalusis enkapsuliavimas
  Racionalusis enkapsuliavimas XIX–XX a.
  Racionalusis enkapsuliavimas XXI a.
  5 ATVEJIS: Kintantys diskursai Japonijos viešojoje diplomatijoje
  Racionaliojo enkapsuliavimo kritika
  6.3. Imanentinis enkapsuliavimas
  Regioninės studijos kaip imanentinio enkapsuliavimo mechanizmas
  Valstybė ir imanentinis enkapsuliavimas
  Imanentinis enkapsuliavimas ir nacionalizmas
  6 ATVEJIS: Nihondžinronas
  7. Imanentinis trikampis šalies įvaizdžio politikoje
  7.1. Imanentinis trikampis
  Pirminė, antrinė ir asmeninė komunikacija
  7.2. Imanentinio trikampio svarbos augimas
  Nykstantis klasikinis įvaizdžio politikos subjektas
  7 ATVEJIS: Nevyriausybiniai veikėjai Japonijos viešojoje diplomatijoje
  Realybės veiksnys ir priešinimasis „propagandai“
  Besikeičianti šalies įvaizdžio politika
  7.3. Besikeičiantis santykis su užsienio auditorijomis
  Dvipusio ryšio radimasis informavimo procese
  8 ATVEJIS: Krizių komunikacija po Rytų Japonijos žemės drebėjimo ir cunamio
  Kūrybingas vietos tapatybės kūrimas
  9 ATVEJIS: Užsieniečių įtraukimas į japoniškos tapatybės kūrimą
  7.4. Ryšio su savos šalies gyventojais stiprinimas
  Ryšio su nevyriausybiniais veikėjais užtikrinimas
  10 ATVEJIS: Vyriausybinių ir nevyriausybinių veikėjų santykiai Japonijoje
  Gyventojų nacionalinės tapatybės stiprinimas
  11 ATVEJIS: Japoniškosios tapatybės stiprinimas
  7.5. Realybės perkeitimas šalies įvaizdžio politikoje
  Realybės perkeitimo priemonės
  Literatūros ir šaltinių sąrašas
  Literatūra
  Šaltiniai
  1. šalies įvaizdžio politikos raida
  1.1. Viešosios diplomatijos ištakos: ankstyvoji propaganda
  1.2. Šaltojo karo viešoji diplomatija ir sovietinė propaganda
  Dviejų mokyklų panašumai ir skirtumai
  1.3. Naujoji viešoji diplomatija
  1.4. Šalies ženklodaros mokykla
  2. įvaizdžio politikos samprata
  2.1. Viešosios diplomatijos ir šalies ženklodaros mokyklų sąsajos
  2.2. Terminų apibrėžimai ir įvaizdžio politikos proceso dėmenys
  2.3. Įvaizdis ir prekės ženklas
  Įvaizdžio ir prekės ženklo sandara
  Įvaizdžio ir prekės ženklo kitimas procese
  2.4. Įvaizdžio politikos tyrimo perspektyvos
  Dėmesys į veiklas ir priemones
  Dėmesys į subjektą: institucijų analizė
  3. kaip tai vykdoma ir kam skirta? įvaizdžio politikos objektas ir veiklos
  3.1. Komunikacijos politika
  Informacijos siuntimas
  Tarptautinės transliacijos
  Tarptautinė reklama
  3.2. Kultūros diplomatija
  1 ATVEJIS: Intelektiniai mainai Japonijos viešojoje diplomatijoje
  3.3. Veiklų santykis su tikslinėmis auditorijomis
  Geografinė auditorijos stratifikacija
  2 ATVEJIS: Japonijos regionų diplomatija
  Socialinė auditorijos stratifikacija
  4. kodėl tai reikalinga? įvaizdžio politikos tikslai
  4.1. Praktinė nauda
  4.2. Galia kaip ištekliai ir poveikis
  Galios ištekliai
  Galia kaip tarptautinis poveikis
  4.3. Galia ir šalies įvaizdžio politika
  Informacinis karas
  Tarptautiniai nuopelnai
  3 ATVEJIS: Tarptautiniai nuopelnai Japonijos viešojoje diplomatijoje
  5. kas tuo užsiima? įvaizdžio politikos subjektas
  5.1. Viešosios diplomatijos sektorių užuomazgos
  5.2. Centralizuotas modelis
  Nacių propagandos ministerija
  JAV informacijos agentūra
  TSRS propagandos institucijos
  Kinijos propagandos institucijos
  5.3. Išskaidytasis ir skėtinis modeliai
  Išskaidytojo modelio susiformavimas
  4 ATVEJIS: Japonijos įvaizdžio politikos institucijos
  Skėtinio modelio idėja
  6. kokia informacija perduodama? enkapsuliavimas įvaizdžio politikoje
  6.1. Šalies įvaizdžio ištekliai ir enkapsuliavimas
  Šalies įvaizdžio ištekliai viešojoje diplomatijoje ir ženklodaroje
  Realybė, tapatybė ir šalies įvaizdžio ištekliai
  6.2. Racionalusis enkapsuliavimas
  Racionalusis enkapsuliavimas xix–xx a.
  Racionalusis enkapsuliavimas xxi a.
  5 ATVEJIS: Kintantys diskursai Japonijos viešojoje diplomatijoje
  Racionaliojo enkapsuliavimo kritika
  6.3. Imanentinis enkapsuliavimas
  Regioninės studijos kaip imanentinio enkapsuliavimo mechanizmas
  Valstybė ir imanentinis enkapsuliavimas
  Imanentinis enkapsuliavimas ir nacionalizmas
  6 Atvejis: Nihondžinronas
  7. imanentinis trikampis šalies įvaizdžio politikoje
  7.1. Imanentinis trikampis
  Pirminė, antrinė ir asmeninė komunikacija
  7.2. Imanentinio trikampio svarbos augimas
  Nykstantis klasikinis įvaizdžio politikos subjektas
  7 ATVEJIS: Nevyriausybiniai veikėjai Japonijos viešojoje diplomatijoje
  Realybės veiksnys ir priešinimasis „propagandai“
  Besikeičianti šalies įvaizdžio politika
  7.3. Besikeičiantis santykis su užsienio auditorijomis
  Dvipusio ryšio radimasis informavimo procese
  8 ATVEJIS: Krizių komunikacija po Rytų Japonijos žemės drebėjimo ir cunamio
  Kūrybingas vietos tapatybės kūrimas
  9 ATVEJIS: Užsieniečių įtraukimas į japoniškos tapatybės kūrimą
  7.4. Ryšio su savos šalies gyventojais stiprinimas
  Ryšio su nevyriausybiniais veikėjais užtikrinimas
  10 ATVEJIS: Vyriausybinių ir nevyriausybinių veikėjų santykiai Japonijoje
  Gyventojų nacionalinės tapatybės stiprinimas
  11 ATVEJIS: Japoniškosios tapatybės stiprinimas
  7.5. Realybės perkeitimas šalies įvaizdžio politikoje
  Realybės perkeitimo priemonės
  literatūros ir šaltinių sąrašas
  Literatūra
  Šaltiniai

  Švelniosios galios vedami: šalies įvaizdžio politika ir Japonija