Viso knygų: 550
  el. paštaskodas
  1.2. Bendrieji streso požymiai /14
  1.3. Krizės atsiradimas ir dinamika /17
  1.4. Krizių kilmės ir intervencijos teorijos /23
  1.4.1.Psichoanalitinė teorija /24
  1.4.2.Individualiosios psichologijos kryptis: A. Adleris /35
  1.4.3.Sistemų teorija ir ekosisteminė perspektyva /37
  1.4.4.Socialinis konstravimas /41
  1.4.5.Egzistencinė teorija /42
  1.4.6.Tarpasmeninių ryšių teorija /45
  1.4.7.Krizių intervencijos modeliai /47
  1.5. Psichosocialinis atsparumas stresui ir krizei /51
  1.6. Krizių klasifikacija /59
  2. BENDROJI DALIS. SOCIALINIS DARBAS KRIZINĖSESITUACIJOSE /63
  2.1. Krizės valdymo procesas /66
  2.2. Socialinio darbuotojo kompetencijos krizių intervencijos srityje /84
  2.2.1.Daugiakultūrė krizių intervencijos perspektyva /90
  2.2.2.Krizių intervencijos socialinio darbo institucijose /98
  3. SPECIALIOJI DALIS /113
  3.1. Raidos krizės /114
  3.1.1.Nėštumo ir kūdikio laukimo krizė /118
  3.1.2.Neišnešioto kūdikio gimimas /121
  3.1.3.Nevaisingumo krizė /123
  3.1.4.Vaiko globa ir įvaikinimas /127
  3.1.5.Motinų emocinio išsekimo sindromas ir depresijapo gimdymo /132
  4. SITUACINĖS KRIZĖS /135
  4.1. Netektys /137
  4.1.1.Neįgalaus vaiko gimimas /137
  4.1.2.Skyrybų netektis /144
  4.1.3.Netikėtos nesavalaikės mirtys /154
  4.1.4.Vaikai ir netektis /160
  4.2. Savižudybės /173
  4.2.1.Savižudybių klasifikacija /177
  4.2.2.Vaikų ir paauglių savižudybės /185
  4.2.3.Racionalioji savižudybė. Eutanazija ir savižudybėsu pagalba /196
  4.3. Nusikaltimai ir jų aukos /205
  4.3.1.Agresija /208
  4.3.2.Agresyvaus elgesio rūšys ir priežastys /210
  4.3.3.Agresyvus seksualinis elgesys. Seksualinio agresoriaus asmenybės bruožai /213
  4.3.4.Prekyba žmonėmis ir įtraukimas į prostituciją /221
  4.3.5. Agresyvus vaikų ir paauglių elgesys /225
  4.4. Smurtas: jo priežastys ir rūšys /229
  4.4.1.Fizinio smurto požymiai /244
  4.4.2.Primestas Miunhauzeno sindromas /247
  4.4.3.Ritualinis smurtas /248
  4.4.4.Vaikų seksualinis išnaudojimas šeimoje /252
  4.4.5.Smurtas prieš pagyvenusius ir senus žmones /264
  4.4.6.Įkaitų krizė /269
  5. KRIZĖS SUKELTŲ TRAUMŲ PASEKMĖS /277
  5.1. Negimusio kūdikio netekties pasekmės /286
  Priedai /301
  Literatūra /319

  Krizių intervencija socialinio darbo praktikoje