Viso knygų: 701
  el. paštaskodas
  1.2. Politinio dalyvavimo samprata ir formos
  1.3. Piliečių tipai: parama demokratijai ir politinis dalyvavimas
  1.4. Komunistinė sistema ir piliečių vertinimai
  1.5. Piliečių demokratijos samprata ir demokratijos vertinimai
  1.6. Piliečių pasitikėjimas nacionalinės ir vietinės valdžios institucijomis
  2. POLITINIŲ ŽINIŲ ŠALTINIAI IR JŲ POVEIKIS paramai DEMOKRATIJAI bei POLITINIAM DALYVAVIMUI
  2.1. Informacijos apie nacionalinės ir vietinės valdžios institucijų veiklą šaltiniai
  2.2. Faktinės politikos ir institucinių žinių lygis pagal piliečių tipus
  2.3. Informacijos apie nacionalinės ir vietinės valdžios institucijų veiklą šaltiniai
  2.4. Žiniasklaidos poveikis paramai demokratijai ir politiniam dalyvavimui
  2.5. Piliečių nuomonė apie visuomenės informavimo priemonių turinį
  3. PARAMA DEMOKRATIJAI IR POLITINIS DALYVAVIMAS SOCIOEKONOMINĖS TRANSFORMACIJOS LAIKOTARPIU
  3.1. Ekonominių reformų įtaka demokratijos konsolidavimui pokomunistinėse šalyse
  3.2. Nelygybės įtaka paramai demokratijai ir politiniam dalyvavimui
  3.3. Procedūrinio teisingumo pažeidimų poveikis demokratijai
  3.4. Piliečių nuomonė apie korupciją viešajame sektoriuje
  3.5. Vertybių įtaka paramai demokratijai ir politiniam dalyvavimui: tradicinis aktyvus ar postmodernus pilietis?
  IŠVADOS
  Summary
  LITERATŪRA
  PRIEDA

  Parama demokratijai ir piliečių dalyvavimas Lietuvoje