Viso knygų: 79
  el. paštaskodas
  MONOGRAFIJOS TEMA PASKELBTŲ AUTORIAUS MOKSLINIŲ PUBLIKACIJŲ SĄRAŠAS
  ĮVADAS
  ŠALTINIAI IR LITERATŪRA
  1 skyrius. KRYŽIŲ KALNO APLANKYMO PAMALDUMO PRAKTIKOS LIETUVOJE YPATUMAI
  1.1. Teologinė mintis
  1.2. Istoriniai naratyvai
  ŠALTINIAI IR LITERATŪRA
  2 skyrius. KRYŽIŲ KALNO APLANKYMO PAMALDUMO PRAKTIKOS APEIGINIŲ PAPROČIŲ KILMĖ
  Apeiginiai papročiai
  ŠALTINIAI IR LITERATŪRA
  3 skyrius. KRYŽIŲ KALNO APLANKYMO PAMALDUMO PRAKTIKOS MALDŲ IR GIESMIŲ KILMĖ IR LYGINIMAS
  3.1. MALDOS
  3.1.1. „14-os stočių Kryžiaus kelio“ maldos
  3.2. GIESMĖS IR JŲ TEKSTŲ BEI MUZIKOS AUTORYSTĖS CHRONOLOGINĖ ANALIZĖ
  3.2.1. „14-os stočių Kryžiaus kelio“ giesmių tekstų ir muzikos kilmė, kaita ir paskirtis
  3.2.2. Tradicinių giesmių literatūrinių ir muzikinių tekstų kilmė, kaita ir paskirtis
  3.2.3. Jaunimo giesmių literatūrinių ir muzikinių tekstų kilmė
  3.2.4. Grigališkojo choralo giesmių literatūrinių ir muzikinių tekstų kilmė ir jų kaita
  ŠALTINIAI IR LITERATŪRA
  4 skyrius. KRYŽIŲ KALNO APLANKYMO PAMALDUMO PRAKTIKŲ LIETUVOJE IR LENKIJOJE (GRABARKOJE) TAPATUMAI IR SAVITUMAI
  4.1. Legendos apie Grabarkos Kryžių kalną
  4.2. Istorinė Grabarkos Kryžių Kalno aplankymo pamaldumo praktikos kilmė
  4.3. Apeiginiai papročiai ir jų ištakos
  4.4. Tapatumai ir savitumai
  LITERATŪRA IR ŠALTINIAI
  BAIGIAMOSIOS IŠVADOS
  ŠALTINIAI IR LITERATŪRA
  PATEIKĖJŲ SĄRAŠAS
  Santrauka
  Summary
  APIE AUTORIŲ
  ABOUT THE AUTHOR
  Vietovardžių rodyklė

  Kryžių kalnas: katalikiška etninė kultūra