Viso knygų: 79
  el. paštaskodas
  PRATARMĖ
  I dalis
  I skyrius
  1. IMUNOLOGIJOS SAMPRATA
  1.1. Pirmosios žinios
  1.2. Imunologija ir imunotechnologija pasaulyje
  1.3. Imunologija ir imunotechnologija Lietuvoje
  1.4. Imunologijos kryptys ir šakos
  II skyrius
  2. IMUNITETO RŪŠYS
  2.1. Įgimtasis (nespecifinis) imunitetas
  2.2. Įgytasis (specifinis) imunitetas
  III skyrius
  3. IMUNINĖ SISTEMA: FILOGENEZĖ IR ONTOGENEZĖ
  3.1. Nespecializuota apsaugos sistema
  3.2. Specializuota apsaugos sistema
  3.3. Imuninės sistemos filogenezė
  3.4. Imuninės sistemos ontogenezė
  IV skyrius
  4. IMUNINĖS SISTEMOS ORGANAI
  4.1. Limfagyslės
  4.2. Limfiniai organai
  4.3. Pirminiai (centriniai) limfiniai organai
  4.4. Antriniai (periferiniai) limfiniai organai
  4.5. Limfiniai audiniai kituose organuose
  4.6. Kiti imuninės apsaugos organai
  V skyrius
  5. IMUNOKOMPETENTINĖS LĄSTELĖS
  5.1. Imunokompetentinių ląstelių genezė
  5.2. Kamieninės ląstelės
  5.3. Fagocitinės ląstelės
  5.5. T limfocitai
  5.6. B limfocitai
  5.7. Bendros T ir B limfocitų savybės
  5.8. Natūralūs naikintojai, arba NK ląstelės
  5.9. Antigeną pateikiančios ląstelės
  VI skyrius
  6. IMUNINĖS SISTEMOS MAKROMOLEKULĖS
  6.1. Makromolekulės, susijusios su įgimtuoju imunitetu
  6.2. Makromolekulės, susijusios su įgytuoju imunitetu
  VII skyrius
  7. ANTIGENAI
  7.1. Antigenų rūšys
  7.2. Antigenų savybės
  VIII skyrius
  8. IMUNOGLOBULINAI (ANTIKŪNAI)
  8.1. Imunoglobulinų struktūra
  8.2. Imunoglobulinų genai
  8.3. Imunoglobulinų klasės ir jų savybės
  IX skyrius
  9. KOMPLEMENTAS
  9.1. Komplemento sistema
  9.2. Komplemento aktyvinimo būdai
  9.3. Komplemento sistemos reguliavimas
  9.4. Komplemento receptoriai
  9.5. Komplemento sistemos funkcijos
  X skyrius
  10. CITOKINAI IR CHEMOKINAI
  10.1. Citokinai ir jų rūšys
  10.2. Pagrindiniai citokinai: veikimo būdai ir jų funkcijos
  10.3. Citokinų receptoriai
  10.4. Chemokinai
  10.5. Chemokinų receptoriai
  XI skyrius
  11. SUKIBIMO (ADHEZIJOS) MOLEKULĖS
  11.1. Sukibimo (adhezijos) molekulės ir jų rūšys
  11.2. Sukibimo (adhezijos) molekulių šeimos
  11.3. Leukocitų ekstravazacija
  XII skyrius
  12. IMUNINIS ATSAKAS
  12.1. Antigeno atpažinimas
  12.2. Antigeno sunaikinimo efektorinės sistemos
  12.3. Imuninio atsako reguliavimas
  XIII skyrius
  13. IMUNINĖS SISTEMOS PAKITIMAI
  13.1. Pirminiai pakitimai
  13.2. Imuniteto nepakankamumas
  13.3. Imuninės sistemos ligos
  13.4. Imuninės sistemos stimuliacija ir gydymas
  II dalis
  XIV skyrius
  14. Imunotechnologija
  14.1. Antigenai
  14.2. Adjuvantai
  14.3. Antikūnai
  XV skyrius
  15. IMUNOLOGINIAI METODAI:
  15.1 Agliutinacija
  15.2. Precipitacijos reakcija
  15.3. Komplemento sujungimo reakcija
  15.4. Imunofermentinės analizės metodas
  15.5. ELISPOT metodas
  15.6. Radioimuninis metodas
  15.7. Imunodifuzija ir jos variantai
  15.8. Imunoelektroforezė
  15.9. Imunoblotingas
  XVI skyrius
  16. IMUNOLOGINIAI METODAI:
  16.1. Rozečių metodas
  16.2. Imunofluorescencijos metodas
  16.3. Tėkmės citometrijos metodas
  16.4. Elektroninės mikroskopijos metodas
  XVII skyrius
  17. TRANSPLANTACIJA
  17.1. Transplantato atmetimo reakcijos
  17.2. Imuninės reakcijos prieš transplantatą
  17.3. Ląstelinio atmetimo mechanizmas
  17.4. Humoralinio atmetimo mechanizmas
  XVIII skyrius
  18. IMUNOPROFILAKTIKA: SKIEPAI IR SKIEPIJIMAS
  18.1. Bendros žinios apie skiepus
  18.2. Skiepų kalendorius
  18.3. Dažniausia naudojami skiepai
  BAIGIAMOSIOS MINTYS
  Literatūra

  Imunologijos ir imunotechnologijos pagrindai