Number of Titles: 646
  e-mailpassword

  VDU ŠVIETIMO AKADEMIJA

  Meilės nerasi konservų dėžutėje / eilėraščiai

  Rosana Lukauskaitė

  Rosanos Lukauskaitės knyga tęsia leidyklos „Edukologija“ leidžiamą „Jaunųjų rašytojų prozos“ seriją. Knygą sudaro drąsūs, jaunatviški, priverčiantys atsitokėti, prikaustantys dėmesį eilėraščiai

  Vyriškumo raiška? Bandymai nusižudyti Telšių (Žemaičių) vyskupijoje XIX a. antrojoje pusėje – XX a. pradžioje

  Vilius Šadauskas

  Ši mokslo studija yra vienas pirmųjų socialinės istorijos darbų Lietuvos istoriografijoje, kurioje išsamiai tyrinėjami asmenų smurto prieš save atvejai Lietuvoje XIX a. antroje pusėje – XX a. per., siejant juos su konkrečios lyties elgsenos modeliais.

  Vilniaus burmistro Luko Markovičiaus „Mundijaus“ kalbos, laiškai ir kiti raštai (1551–1584 m.)

  Sudarytojai: Aivas Ragauskas, Raimonda Ragauskienė

  Leidinyje skelbiamos reformacijos tyrėjams žinomo Vilniaus burmistro, pirklio Luko Markovičiaus, pravarde „Mundijus“, kalbos, laiškai ir kiti raštai – unikalus XVI a. antrosios pusės Vilniaus miesto istorijos šaltinis. Juose taip pat daug vertingos informacijos apie Vilniaus miesto savivaldą ir valdžios elitą.

  Vaivorykštė, Eolo jūros piratė

  Laima Vaigė

  Apysaka-pasaka apie mergaitės Vaivorykštės ir jos mamos, laivo kapitonės, nuotykius. Knyga skirta jaunesnio amžiaus skaitytojams.

  Vaikų vokalinis ugdymas ikimokykliniame amžiuje

  Vaiva Jucevičiūtė-Bartkevičienė

  Metodinė priemonė skiriama LEU ir kitų aukštųjų mokyklų muzikos pedagogikos ir dainavimo studijų programų studentams, dėstytojams, muzikos pedagogams, ikimokyklinio, priešmokyklinio ugdymo specialistams. Leidinyje apibendrinta aktuali mokslinė ir metodinė informacija apie ikimokyklinio amžiaus vaiko balsą, jo formavimosi mechanizmą, balsą žalojančius veiksnius, duodamos balso apsaugos rekomendacijos.

  Vaikų ir paauglių organizmo biologinio vystymosi ir fizinio krūvio sąsajos

  Eglė Kemerytė-Riaubienė

  Leidinyje aptariami vaikų ir paauglių organizmo fiziologiniai pokyčiai, branda, fizinio krūvio įtaka jauno organizmo funkcinėms sistemoms. Metodinė priemonė skiriama kūno kultūros specialybės studentams ir mokytojams, treneriams ir sporto specialistams.

  Vaikystė ir grožis

  Algirdas Gaižutis

  Monografija skirta aktualiai tematikai – individo estetinio ir kultūrinio ugdymo paradigmai, jo kūrybinių galių, autentiškumo raiškai. Autorius remdamasis filosofijos, psichologijos, menotyros, edukologijos idėjomis ir patyrimu, pateikia savitą vaikystės estetikos konceptą.

  Vadovas Lietuvos žirgelių (Insecta, Odonata) rūšims pažinti

  Dalius Dapkus

  Metodinėje priemonėje aprašoma žirgelių (Insecta, Odonata) kūno sandara, pateikti Lietuvos žirgelių pobūrių, šeimų ir rūšiį nustatymo raktai. Knyga skiriama biologijos ir gamtos (ekologijos) specialybių studentams, moksleiviams, mokytojams.

  Ugdymo vertybių samprata šeimoje – „Aš ir tu“ bendruomenėje

  Kęstutis Ralys

  Leidinyje pateikiamos su šeimos gyvenimu susijusios moralinės ir dvasinės, šeimos ekonominės ir finansinės bei religinės temos. Kiekviena tema pristatoma, remiantis Lietuvos ir užsienio mokslininkų studijomis, tyrimais, straipsniais, taip pat autoriaus, kunigo, dvasinio gyvenimo, pastoracinės-sielovadinės veiklos patirtimi.

  Tobula blyški mėnesiena

  Vytautas Varanius

  Jauno prozininko Vytauto Varaniaus, Vilniaus universiteto studento, knyga tęsia leidyklos „Edukologija“ leidžiamą JAUNŲJŲ RAŠYTOJŲ KŪRYBOS seriją. Tai apysaka, atskleidžianti vieno žmogaus savęs paieškų, kartais bėgimo nuo savęs ir nelaimingos meilės istoriją.

  Tiriame pojūčius ir suvokimą

  Aldona Radzevičienė, Aušra Daugirdienė

  Metodinėje priemonėje pateikiami laboratorinių darbų aprašymai. Atlikdami šiuos darbus studentai susipažins su pojūčių ir suvokimo fenomenais, dėsniais, išmoks atlikti ir aprašyti eksperimentinės psichologijos laboratorinius darbus.

  Šikšnosparniai Lietuvoje ir jų apsauga

  Kazimieras Baranauskas

  Knygoje pateikiama duomenų apie Lietuvoje gyvenančių šikšnosparnių įvairovę, gausumą ir paplitimą, aprašoma žvėrelių biologija, ekologija. Aptariami šikšnosparių apsaugos klausimai ir retų rūšių šalyje išsaugojimo perspektyvos.

  Stebukladarių slėnis: romanas fantazija

  Kamalas Abdulla

  Pirmą kartą lietuvių kalba šiuolaikinės Azerbaidžiano literatūros klasiko, 2012 m. Nobelio premijos nominanto Kamalo Abdullos modernią intelektualią kūrybą pristato filosofinis alegorinis romanas „Stebukladarių slėnis“, sukurtas 2006 m. Tai daugiaprasmis kūrinys, kurio puslapiuose, tarsi nejučia, su rytietiška ramybe atsiveria vizualiai ryški meninė erdvė.

  Spektras

  Marius Plečkaitis

  Tai jauno poeto, Mariaus Plečkaičio pirmoji poezijos knyga, papildanti ir pratęsianti leidyklos „Edukologija“ leidžiamą „Jaunųjų rašytojų prozos“ seriją. Knygoje sukaupti drąsūs, intelektualūs eilėraščiai, kviečiantys pajusti kūrybos džiaugsmą, gyvenimo pilnatvę bei neaprėpiamą spektrą pasaulyje egzistuojančių atspalvių.

  Conversations about East Central Europe after 1989 / Pokalbiai apie Rytų Vidurio Europą po 1989-ųjų

  Tomas Kavaliauskas

  It is a book of conversations in which distinguished scholars share their insights on transcultural memory, European languages, the evil of communism and forgiveness. Cross-regional comparisons of memory and cultural identity issues should give the reader the feeling of transnational altitudes, while preserving the taste of regional and national specifics: Latvian, Lithuanian, Polish, Russian, Czech, Hungarian, Romanian, Bulgarian, Ukrainian, Slovenian, Norwegian, Swedish and Swiss. / Tai pokalbių knyga, kurioje savo įžvalgomis apie transkultūrinę atmintį, Europos kalbas, komunizmo blogį ir atlaidumą dalijasi garsūs akademikai. Atminties bei kultūrinės įvairovės problematikos tarpregioninis lyginimas turėtų suteikti skaitytojui viršnacionalinių aukštumų pojūtį, tuo pat metu išsaugant regioninės bei tautinės savasties skonį: latvišką, lietuvišką, lenkišką, rusišką, čekišką, vengrišką, rumunišką, bulgarišką, ukrainietišką, slovėnišką, norvegišką, švedišką, šveicarišką.

  Pažinkime socialinius partnerius: policija ir jos prevencinė veikla

  Stasys Avižinis

  Šio leidinio paskirtis – suteikti socialinės pedagogikos studentams, socialiniams pedagogams ir socialiniams darbuotojams, mokyklų pedagogams pagrindines žinias apie svarbius prevencinės veiklos partnerius – nepilnamečių reikalų specialistus ir kitus policijos pareigūnus. Apžvelgiama darbo su vaikais geroji patirtis, yra praktinių užduočių, iliustruojančių galimas problemines situacijas.

  Elektronai ir fotonai puslaidininkiuose

  Janas Siroicas

  Šiame leidinyje nagrinėjami elektronų, esančių periodiniame lauke, būsenų bendrieji bruožai, jų juostinė struktūra ir jos pokyčio ypatumai nuolatiniame magnetiniame lauke. Metodinė priemonė skirta FTF magistrams, studijuojantiems kūno optikos kursą.

  Pažinkime pasaulio vabzdžius. Blakės. Įvairovė ir pavadinimai

  Jonas Rimantas Stonis, Andrius Remeikis, Darius Baužys

  Mokomojoje knygoje pateikiami duomenys apie vienus įdomiausių, įvairiausių ir plačiausiai paplitusių vabzdžių – blakes (Hemiptera, Heteroptera). Knyga skirta universitetinių biologijos ir ekologijos bei gamtamokslinio ugdymo studijų programų studentams.

  Paukščių taškinių apskaitų metodika ir jos praktinis taikymas ekologiniuose tyrimuose

  Petras Kurlavičius

  Knygoje pateiktas detalus paukščių taškinių apskaitų metodikos aprašymas. Priemonė skiriama biologijos, gamtos studijų studentams taip pat bendrijų ekologijos praktikos dalyviams.

  O tempora!

  Tomas Dirgėla

  Tai pirmoji LEU studento Tomo Dirgėlos knyga, savaip praturtinanti ir papildanti leidyklos „Edukologija" leidžiamą JAUNŲJŲ RAŠYTOJŲ KŪRYBOS seriją. Autorius knygoje dramines miniatiūras ir pasakėčias savitai, žaismingai perdirba, parodijuodamas mūsų iškilius asmenis.

  Nerimas 2. Tautiškumas ir demokratija: tikros ir apgaulingos formos

  Viktorija Daujotytė, Eugenijus Jovaiša, Giedrius Kuprevičius, Zenonas Norkus, Aleksandras Vasiliauskas

  „Nerimas 2“ tęsia tautiškumo ir nacionalumo, istorinės atminties, socialinės ir ekonominės istorijos bei moralės savivokos temas.

  Naujųjų amžių racionalizmo etika: mokomasis metodinis leidinys

  Rūta Marija Vabalaitė

  Leidinyje supažindinama su pagrindiniais naujųjų amžių racionalizmo etikos klausimais, dorovės, laisvės, laimės, gėrio ir blogio problemomis Rene Descartes'o, Benedicto de Spinozos, Gottfriedo Wilhelmo Leibnico filosofijos sistemose.

  Mokesčių ir darbo rinkos sąveika

  Džiuljeta Ruškytė, Aleksandras Vytautas Rutkauskas, Vytas Navickas

  Monografijoje nagrinėjama mokesčių ir socialinio draudimo įmokų įtaka užimtumui, nedarbui bei darbo rinkos politikai. Knyga skirta mokslo darbuotojams, studentams ir mokesčių bei darbo politikos rengėjams.

  Lotoso kvapas. Kelionių po Aziją apybraižos

  Almantas Samalavičius

  Knygą sudaro eseistinės kelionių apybraižos po budizmo ir islamo šalis – Birmą, Tailandą, Malaiziją, Pietų Korėją, Japoniją.

  Lietuvos žiniasklaida jaunųjų tyrėjų akimis

  Sudarytojas Rytis Taraila

  Leidinyje Vilniaus pedagoginio universiteto Socialinės komunikacijos instituto studentai reikliai įvertino žiniasklaidos „vidaus ligas“. Tai drąsus žingsnis griaunant ydingą sistemą, kurioje beveik nebeliko vietos žurnalistams, nenorintiems nuolat eiti į kompromisus su savo sąžine.

  Lietuvos valdžios ryšiai su JAV lietuviais 1926–1940 metais: suartėjimo kelių paieškos

  Juozas Skirius

  Monografijoje nušviečiama Lietuvos tautininkų valdžios vykdoma politika JAV lietuvių atžvilgiu 1926–1940 m., tikintis išeivijos palankumo. Remiantis šaltiniais, analizuojamas išeivijos ideologinių srovių požiūris į Lietuvos valdžią po 1926 m. perversmo.

  Lietuvos karininko Juozo Palukaičio atsiminimai. Norilsko konclageris / Memoirs of the Lithuanian Military Officer Juozas Palukaitis. Norilsk Concentration camp

  Sudarytojas Juozas Skirius

  Tai Lietuvos karininko, leitenanto, Juozo Palukaičio (1943–1990) atsiminimai, kuriuose išraiškingai atpasakojami jo paties patirti įvykiai 1940–1941 m. Lietuvoje ir karo bei pokario skausmingi pergyvenimai Sibire – Norilsko lageryje.

  Lietuvos istorikų bendrija 1918–1944 metais: kolektyvinės biografijos tyrimas

  Valdas Selenis

  Monografijoje autorius, remdamasis archyvine medžiaga, originaliais statistiniais tyrimais, antriniais šaltiniais, nušviečia prieškario ir Antrojo pasaulinio karo metų Lietuvos istorijos bendrijos raidą įvairiais aspektais. Knyga skiriama ne tik istorikams, bet ir sociologams, kultūrologams ir visiems besidomintiems istoriografija.

  Lietuvių kalbos skyrybos naujovės: teorija ir praktika

  Laimutė Bučienė, Vidas Kavaliauskas, Regina Rinkauskienė

  Knyga parengta remiantis Valstybinės lietuvių kalbos komisijos 2006 m. rugsėjo 28 d. nutarimais Nr. N-2(103) ir N-3(104), kuriuose patvirtintos naujosios privalomosios ir pasirenkamosios skyrybos taisyklės. Knyga skiriama studentams lituanistams, tačiau bus naudinga ir vidurinių mokyklų bei gimnazijų moksleiviams.

  Krepšinio technika ir mokymas

  Rūtenis Paulauskas

  Knygoje, skirtoje kūno kultūros specialybės studentams, treneriams, mokytojams bei žaidėjams, aprašoma krepšinio technika su kamuoliu ir be kamuolio, veiksmų mokymo ir jų valdymo teorinis paaiškinimas.

  Keliautojų sportas: turizmo ir kraštotyros neformalaus švietimo veiklos organizavimo ir plėtojimo metodika mokykloje

  Nijolė Kapustinskienė

  Metodinė priemonė skirta studentams, neformalaus švietimo pedagogams, keliautojams, norintiems gilintis į turistinės ir kraštotyrinės veiklos plėtojimo galimybes.

  Jutimo organai ir jų sauga

  Regina Proškuvienė

  Leidinyje nagrinėjami jutimo organų anatominiai, funkciniai ypatumai, jų reikšmė gyvenimo kokybei, dažniausiai pasitaikantys jutimo organų sutrikimai, jų priežastys ir įtaka ugdymo procesui. Leidinys skiriamas pedagoginio profilio aukštųjų mokyklų studentams, pedagogams ir ugdytinių tėvams.

  Juodasis kryžius, arba palydėti pasmerktieji

  Adolfas Sabaliauskas

  Ši autoriaus atsiminimų knyga – unikalūs pasakojimai žmogaus, Lietuvos karo policijos kapeliono, kuris prieš sušaudant palydėdavo į amžinybę ir sutaikinimą su Dievu, Karo teismo mirties bausme nuteistus kalinius. Ši misija iš tiesų buvo sunki, ir kun. Adolfas Sabaliauskas ją sunkiai išgyveno.

  Jaunuosius sportininkus treniruotis skatinantys veiksniai

  Nelė Žilinskienė

  Leidinyje pateikiami jaunuosius lengvaatlečius rinktis šią sporto šaką ir treniruotis skatinantys veiksniai, sportuojančių mokinių vertybių raiškos ypatumai. Taip pat palyginti lengvosios atletikos ir futbolo bendri ir skiriamieji šių veiksnių požymiai.

  Indvidualus pscologinis konsultavimas

  Margarita Pileckaitė-Markovienė

  Šioje metodinėje priemonėje aptariami teoriniai ir praktiniai psichologinio konsultavimo aspektai: tikslai ir uždaviniai, konsultanto asmenybės darbo stiliaus reikšmė, konsultanto profesijos pasirinkimo ir konsultanto rengimo ypatumai.

  Griūvančios erdvės: oreiviškų pratybų novelės

  Beatričė Rastenytė

  Ši trumposios poezijos knyga tęsia leidyklos „Edukologija“ leidžiamą „Jaunųjų rašytojų prozos“ seriją. Knygoje atsispindi jaunos, kūrybiškos, giliai ir savitai pasaulį jaučiančios bei matančios merginos apmąstymai, pokalbiai su savimi, kartais net filosofiniai pamąstymai.

  Grigalius Nysietis.Homilijos apie palaiminimus

  Sudarytojas Saulius Rumšas

  Grigalius Nysietis (apie 331–394) yra vienas žymiausių Bažnyčios tėvų, padariusių didelę įtaką ne tik IV a. Bažnyčios teologiniam ir politiniam gyvenimui, bet ir palikusių svarbų teologinį bei dvasinį paveldą kartoms. „Homilijos apie palaiminimus“ yra vienas ankstyvesnių jo kūrinių.

  Gyvenimo pėdsakai

  Juozas Skernevičius, Rūta Dadelienė

  Monografijoje nagrinėjama asmenybės gyvenimo raida, jos formavimuisi įtakos turėję veiksniai, sporto veikla, pedagogo ir mokslininko kelias, analizuojama šeimos reikšmė. Manome, kad knyga padės studentams geriau suvokti veiklos, pažinimo, darbo ir gyvenimo prasmę, žinių sklaidos esmę.

  Genetika. Kartų kaita ir genų paveldėjimas

  Juozas Proscevičius

  Šis leidinys skirtas būsimiesiems ir praktikuojantiems biologijos ir gamtos mokytojams. Jame pateikiama apibendrinta informacija apie gyvų organizmų paveldimosios informacijos organizavimą ir realizavimą. Tai metodinė priemonė, kuri turėtų padėti aiškinti ir interpretuoti genetikos kursą molekuliniu lygmeniu.

  Genetika. Geno prigimtis

  Juozas Proscevičius

  Leidinys skirtas būsimiems ir praktikuojantiems biologijos ir gamtos mokytojams. Jame pateikiama apibendrinta informacija apie gyvų organizmų paveldimosios informacijos organizavimą ir realizavimą.

  G. Akstino viršūnė. Senojo ledkirčio istorija

  Gerimantas Statinis

  Šios knygos žanras – publicistika, jungianti prozą, beletristiką ir interviu, apimanti įvairių žmonių gyvenimo laikotarpį, susijusį su kalnais ir išgyvenimais juose. Knyga skirta vienam pirmųjų lietuvių alpinizmo pradininkų Gediminui Akstinui, žuvusiam 1959 m. Kaukazo kalnuose.

  Etikos problemų analizė remiantis loginio mąstymo teorija ir praktika

  Rasa Aiškinytė-Degėsienė

  Monografijos tyrimų objektas – etikos ir logikos mokslų sąsajos problema bei galimybė mokyti(s) etikos remiantis loginio mąstymo taisyklėmis.

  Estezė ir vertinimai: esė apie literatūros kūrinio pajautą, straipsniai ir recenzijos

  Vytautas Martinkus

  Ši knyga tęsia autoriaus monografijoje „Estetinė literatūros gyvybė“ (2010) nagrinėtus literatūros aksiologijos klausimus. Vertinimų teorine ir praktine ašimi pasirinkta „estezė“ – literatūros kūrinio ir jo suvokėjo juslinis santykis, transformuotas į men

  Bernardas Kuodaitis ir Lietuvos astronomija

  Algimantas Ažusienis, Libertas Klimka, Stasė Matulaitytė

  Monografijoje atskleidžiama Kauno Vytauto Didžiojo ir Vilniaus universitetų astronomo Bernardo Kuodaičio (Kodačo, 1879-1957) įtaka moderniosios astrofizikos tapsmui Lietuvoje. Pateikiama išsami mokslininko biografija.

  Naratyvinis žaidimas ir mokymasis

  Sudarytoja Milda Brėdikytė

  Leidinyje pristatomas ugdančiosios naratyvinio žaidimo pedagogikos metodas, aptariamos jo teorinės ir praktinės ištakos, naratyvinio žaidimo samprata ir pateikiami konkretūs šio metodo įgyvendinimo žingsniai ikimokyklinio ugdymo įstaigoje ar mokykloje, dirbant su 3-8 metų amžiaus vaikais. Leidinys parengtas pagal 2015–2017 m. keturiose šalyse (Lietuvoje, Suomijoje, Anglijoje, Lenkijoje) vykdytą programos Erasmus+ strateginių partnerysčių bendrojo ugdymo sektoriaus projektą „Naratyvinės žaidimo ir mokymosi erdvės“ (NŽME; angl. Narrative Environments for Play and Learning, Nr. 2015-1-LT01-KA201-013443).