Number of Titles: 79
    e-mailpassword

    Literatūros studijos

    Trumpa lietuvių literatūros istorija

    Sud. Dalia Kuizinienė

    Metodinėje mokomojoje knygoje pristatomi lietuvių literatūros istorijos raidos etapai ir tendencijos. Knygos autorės analizuoja chrestomatinių lietuvių rašytojų kūrybą, pateikia literatūros proceso vertinimo įvairovę. Leidinys yra skirtas baltistikos ir lituanistikos centrų studentams.