Number of Titles: 591
  e-mailpassword

  Informaciniai leidiniai

  Vytauto Didžiojo universitetas

  Redakcinės kolegijos pirmininkas E. Aleksandravičius

  Ši monografija sumanyta kultūros ir mokslo istorikų prieš dešimtmetį, skatinant JAV lietuvilų Akademinio skautų sąjūdžio veikėjams, ypač Edmundui Kulikauskui ir Algirdui Avižieniui. Pagrindinis monografijos turinys yra išdėstytas problemine chronologine tvarka, pradedant pirmaisiais sumanymais turėti Kaune aukštąją mokyklą ir baigiant VDU atkūrimo peripetijomis. Monografijai nestinga probleminio pobudžio pastebejimų, teiginių ir hipotezių. Naujausiai universiteto istorijai kryptis nubrėžia įvadinis VDU rektoriaus Vytauto Kaminsko straipsnis, padedantis suvokti senosios tradicijos tęstinumą, šiuolaikinio universiteto tapatumo klausimus.

  Informatikos fakultetas 1989–2009

  Sudarytojai Vytautas Kaminskas, Kęstutis Šidlauskas, Kazimieras Padvelskis, Irena Juodienė, Egidijus Vaškevičius

  Knygoje trumpai apžvelgiama Informatikos fakulteto raida nuo Informatikos ir matematikos studijų pradžios 1989 m. Tiksliųjų mokslų fakultete iki 2009 metų.