Viso knygų: 703
  el. paštaskodas

  Naujienos

  The Aestii. The Western Balts

  Eugenijus Jovaiša

  “The Aestii”. Who are they? Where do they originate from? When did they exist? All these three “who, where and when” pose countless questions but provide few answers. This book as if should clarify who the Aestii were from the ethnic perspective, where they originated from and who they were in terms of inhabited areas and culture. “The Aestii” is not based solely on archaeological data. The book contains abundant insertions from historical, linguistic and early written sources.

  Morfonotaktikos įsisavinimas: ilgalaikiai ir eksperimentiniai lietuvių vaikų kalbos tyrimai

  Laura Kamandulytė-Merfeldienė

  Šioje mokslo studijoje aprašomų tyrimų tikslas – ištirti tipinės raidos vaikų ir vaikų, kuriems nustatytas kalbos neišsivystymas, gebėjimą tarti morfonotaktines ir fonotaktines priebalsių samplaikas. Pirmajame studijos skyriuje, remiantis morfonotaktikos teorija, aprašomos morfonotaktinės lietuvių kalbos priebalsių samplaikos; antrajame skyriuje aptariamas fonotaktinių ir morfonotaktinių priebalsių samplaikų įsisavinimas, remiantis vieno vaiko kalbos tekstynu; trečiajame – aprašomi 80 tipinės kalbinės raidos vaikų ir 80 vaikų, kuriems nustatytas kalbos neišsivystymas, eksperimentinio tyrimo rezultatai. Derindama kiekybinius bei kokybinius metodus, knygos autorė analizuoja tyrimų rezultatus ir atskleidžia morfonotaktinių bei fonotaktinių priebalsių samplaikų įsisavinimo sunkumus tipiškos ir sutrikusios kalbinės raidos atveju.

  Emancipating Lithuania: The Early Years of President Grinius

  Ignas K. Skrupskelis

  Small nations fare poorly in canonical history. This should not surprise us. After all, small nations are small, that is, lacking resources to develop their own voices and have them heard. Established and generally accepted history is the work of historians of the major powers, reflecting their interests and limitations. A recent example concerns the collapse of the Soviet Union: as far as British Sovietologist Archie Brown is concerned, the important actors were leaders of the great powers. Their motives and actions are important, while unarmed Lithuanian crowds staring down Soviet tanks are forgotten.1 Yet, had it not been for small Latvians, Estonians, Georgians, Lithuanians, the Soviet Union could well have survived. Had nothing changed in those small countries, neither Soviet nor American leaders would have had to consider appropriate responses. My intent and hope, is to allow Lithuania to speak for herself, as the hundredth anniversary of February 16, 1918, the declaration of independence, is upon us. As things stand, the scattered references to her in general histories are by authors who know nearly nothing about her.2 At times, these assertions are merely false, but some are prejudicial and even laughable. In the absence of familiarity, details, there is a tendency to fall back on stereotypes, to do deductive history, ending up in many cases with falsehoods. Developments in these small nations have the misfortune of being categorized as nationalism, while nationalism is often attacked as the cause of wars, conflicts, chauvinism, narrow-mindedness, persecution of minorities. Critics urge that it is much better to celebrate diversity, to use the current American idiom, than to wallow in the petty conceits of one’s tribe. But the emancipators of Lithuania—I suspect of many other nations as well—believed that the rise of small nations was not a barrier to diversity but a condition of it.[...]

  Motyvuojančio pokalbio veiksmingumas lėtinėmis ligomis sergančiųjų grupėje

  Liuda Šinkariova, Raimonda Petrolienė, Laura Alčiauskaitė

  Lietuvoje nemažai duomenų apie rizikos veiksnių paplitimą bendrojoje populiacijoje ir specifinėse amžiaus grupėse (Domarkienė ir kt., 2003; Vaičaitienė, 2006; Kristenson, 1997), tačiau stokojama tyrimų, vertinančių sergančiųjų lėtinėmis ligomis sveikatai nepalankaus elgesio paplitimą ir ypatingai trūksta žinių apie šio elgesio psichologinės korekcijos būdų efektyvumą. Monografijoje pristatomi autorių atlikto tyrimo duomenys, kurie atskleidžia, kad motyvuojantis pokalbis gali būti veiksminga psichologinio poveikio priemonė, siekiant širdies ir kraujagyslių bei lėtinėmis sąnarių ligomis sergančių pacientų su sveikata susijusio elgesio pokyčių. Monografijoje akcentuojami du pagrindiniai klausimai: kokį elgesį veikia motyvuojantis pokalbis ir kokiems asmenims jis veikia (įvertinama asmens emocinė būsena ir asmenybės bruožai). Kitaip tariant, joje ieškoma atsakymų, kaip minėti asmens psichologiniai ypatumai veikia šios intervencijos efektyvumą.
  Tikimasi, kad ši monografija bus vertinga tiek mokslininkams, tiek medicinos praktikams, planuojant įrodymais pagristų psichologinių poveikio metodų taikymą psichosocalinės reabilitacijos programose.

  Nuo baudžiamosios intervencijos link puoselėjančios globos: tarpdisciplininis žvilgsnis į vaiko apsaugą ir gerovę

  Ilona Tamutienė, Vytautas Kirka, Birutė Jogaitė, Vaida Auglytė

  Knygoje kalbama apie vaikystės apsaugos ir gerovės problematiką. Argumentuojama, kad aplinkos ir santykių poveikis vaiko vystymuisi yra esminis. Per žalojančios vaikystės patirčių koncepciją atskleidžiama kokią galią žmogaus gyvenimui turi vaikystėje patirtos traumos ir jų sankaupos. Vaikas, siekdamas išgyventi toksinio streso aplinkoje, sunaudoja daug energijos kitų besivystančių organizmo sistemų sąskaita. Kad vaikas galėtų ne tik išgyventi bet ir išskleisti savo potencialą būtina puoselėjanti aplinka. Monografijoje aprašoma puoselėjančios globos komponentai, pabrėžiant mokslu grįstas veiksmingas intervencijas ypač į ankstyvąją vaikystę bei paauglystę, du itin jautrius vaiko vystymosi periodus. Intervencijos į vaikų ir šeimų gyvenimą neturi tapti dar vienu streso šaltiniu, ypač vaikams. Baudžiamoji intervencija charakterizuojama smurto įvykio tyrimu bei kontrolės ir priežiūros dominavimu vs pagalba vaikui ir šeimai. Vertinat Lietuvos vaikų apsaugos ir gerovės organizavimą argumentuojama, kad nuo baudžiamosios intervencijos būtina pereiti prie puoselėjančios globos ir aplinkos, galimybių plėtros kūrimo. Tikimės, kad knyga bus naudinga ne tik mokslininkams ir studentams, bet ir politikams, specialistams, dirbantiems vaikų gerovės srityje, tėvams ir visiems besidomintiems vaikų apsauga ir gerove.

  Japonų kalbos vadovėlis. III dalis

  Linas Didvalis, Aurelijus Zykas, Kayako Takagi, Simona Kumpė

  Vadovėlyje pateikiamos savarankiškam mokymuisi pritaikytos pamokos, paruoštos remiantis standartizuotu ir pasauliniu mastu pripažįstamu japonų kalbos testu JLPT (angl. Japanese Language Proficiency Test). Trečioji vadovėlio dalis atitinka trečiąjį testo lygį (JLPT3). Pamokose siekiama lavinti pagrindinius kalbos įgūdžius (skaitymą, rašymą, klausymą), išsamiai supažindinti su gramatika, palaipsniui plėsti žodyną ir pateikti papildomų žinių apie kultūrinius Japonijos ypatumus. Vadovėlį papildo interaktyvius elementus pateikianti internetinė svetainė japonukalba.vdu.lt

  Visas vadovėlio tekstas prieinamas:
  japonukalba.vdu.lt

  Japonų kalbos vadovėlis. II dalis

  Linas Didvalis

  Vadovėlyje pateikiamos savarankiškam mokymuisi pritaikytos pamokos, paruoštos remiantis standartizuotu ir pasauliniu mastu pripažįstamu japonų kalbos testu JLPT (angl. Japanese Language Proficiency Test). Antroji vadovėlio dalis atitinka ketvirtąjį testo lygį (JLPT4). Pamokose siekiama lavinti pagrindinius kalbos įgūdžius (skaitymą, rašymą, klausymą), išsamiai supažindinti su gramatika, palaipsniui plėsti žodyną ir pateikti papildomų žinių apie kultūrinius Japonijos ypatumus. Vadovėlį papildo interaktyvius elementus pateikianti internetinė svetainė japonukalba.vdu.lt

  Visas vadovėlio tekstas prieinamas:
  japonukalba.vdu.lt