Viso knygų: 238
  el. paštaskodas

  Naujienos

  12th Conference of Baltic Society of Sport Sciences „Sport Acience for Sports Practice, Teacher Training and HealthPro, teacher training and health promotion“ motion“

  On behalf of the Baltic Society of Sport Sciences (BSSS), Vytautas Magnus University Education Academy, Lithuanian National Olympic Committee and Lithuanian Olympic Academy we have the honour to invite you to take part in the work of the 12th Baltic States Sport Science Conference „Sport Science for Sports Practice and Teacher’s Training and health promotion” in Vilnius, Lithuania. Vilnius hosts the BSSS conference for the third time. Vytautas Magnus University Education Academy has the honour to assume the main responsibility for the organization the Conference. The annual event brings together the teaching staff, research fellows and doctoral students from the institutions of university-level education in the Baltic States and several other countries. Sport scientists from 25 countries already acknowledged their intention to present their study in the Conference this year: from, Germany, UK, Norway, Finland, Italy, Croatia, Spain, Austria, Slovakia, Poland, Greece, Iceland, Turkey, Israel, Brazil, Portugal, China,

  Jaunasis mokslininkas 2019. Studentų mokslinės konferencijos pranešimų rinkinys

  VDU ŽŪA Agronomijos fakulteto studentų mokslinės konferencijos dalyviai

  Lietuvos valstybės atkūrimo procesas / The Process of the Restoration of the Statehood of Lithuania. 1918 m. sausis–vasaris / January–February 1918

  Sudarytojai Liudas Mažylis, Rasa Zozaitė

  Šis leidinys aprėpia itin intensyvų ir turiningą Lietuvos Tarybos laikotarpį – nuo 1918 m. sausio pradžios iki vasario vidurio. Leidinys sudarytas pagal pirmojo leidinio „Lietuvos valstybės atkūrimo procesas. 1917 m. liepa–gruodis“, kurį parengė tie patys autoriai, logiką. Medžiagos pagrindą ir toliau sudaro dokumentai iš Vokietijos užsienio reikalų žinybos archyvo (toliau – PA AA). Pagrindinė to archyvo medžiaga (RZ 201) šiame leidinyje, kaip ir pirmajame, pateikiama pagal VDU profesoriaus Liudo Mažylio 2017 m. pavasarį, Akto paieškų metų, užsakytas PA AA mikrokortas.

  Lietuvos valstybės atkūrimo procesas / The Process of the Restoration of the Statehood of Lithuania. 1917 m. liepa–gruodis / July – December 1917

  Sudarytojai Liudas Mažylis, Rasa Zozaitė

  Pagrindinė šio leidinio medžiaga yra Vokietijos užsienio reikalų žinybos archyvo (toliau – PA AA) dokumentai. Jame 2017 m. kovo 29 d. atrastas svarbiausias Lietuvos valstybės atkūrimo dokumentas – Lietuvos Tarybos 1918 m. vasario 16 d. nutarimo originalas (Vasario 16-osios Aktas), taip pat ir Lietuvos Tarybos 1917 m. gruodžio 11 d. deklaracijos originalas. Medžiaga šiame leidinyje pateikiama pagal VDU profesoriaus Liudo Mažylio 2017 m. pavasarį užsakytas PA AA mikrofišas. Siekiant 1917 m. antrosios pusės politikos raidos įvykius perteikti išsamiau, pridedama keletas dokumentų iš Lietuvos archyvų ir bibliotekų bei iš privataus Mažylių šeimos archyvo.

  Kita karta Lietuvos diplomatinė tarnyba 1990–1995 metais

  Asta Petraitytė-Briedienė

  Mokslo studijoje pristatoma Lietuvos diplomatinės tarnybos veikla 1990–1995 m. – išryškinamas lietuviškosios diplomatijos sugrįžimas į tarptautinės diplomatijos lauką, kova už valstybingumo pripažinimą. Ypatingas dėmesys skiriamas LR pasiuntinybėms / ambasadoms, pasiuntiniams bei ambasadoriams, taip pat skiriamas dėmesys lietuvių išeivijai, kuri buvo svarbi moralinė ir finansinė parama. Mokslo studijos tikslas, neperžengiant jos chronologinių ribų, nubrėžti gaires, kelti klausimus ir taip duoti stimulą daug platesniems ir gilesniems moksliniams tyrimams.

  Lietuvos istorijos perspektyvos: studentų moksliniai tyrinėjimai. 2016 Konferencija skirta Petro Vileišio 165-osioms metinėms.

  Sudarytojas Deimantas Ramanauskas

  Šiame leidinyje publikuojamų tezių pagrindu parengti pranešimai studentų mokslo darbų konferencijai „Lietuvos istorijos perspektyvos: studentų moksliniai tyrinėjimai 2016“, skirtai Petro Vileišio 165-osioms metinėms. Konferencija surengta 2016 m. gegužės 2 d. Vytauto Didžiojo universitete.

  Lithuanian paths to modernity

  Egidijus Aleksandravičius

  For two decades my efforts to explore the ways and byways taken by Lithuania in its journey toward modernity laid a lot of mental traps for me. Even though some of the papers collected in this volume originated thanks to international academic projects, looking at them from a longer perspective I became increasingly aware that my English-language works represented the fundamental topics that mainly interested me for the whole of nearly four decades. / Du dešimtmečius mano pastangos ištirti būdus ir kelius, kurių Lietuva ėmėsi eidama modernumo link, patyrė daugybę spąstų. Nors kai kurie iš šiame tome surinktų straipsnių paimti iš tarptautinių akademinių projektų medžiagos, žiūrint iš tolesnės perspektyvos tapo labiau supranta, kad mano darbai anglų kalba atstovavo pagrindines temas, kurios labiausiai mane domino per beveik keturis dešimtmečius. ________________________________________